Η εφαρμογή του νέου προς έκδοση νομοθετικού πλαισίου των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής για την ασφάλεια των τροφίμων, ‘Food Safety Modernization Act (FSMA)’, θα αποφέρει ιδιαιτέρως σημαντικές αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο ο Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) της χώρας θα ελέγχει τις βιομηχανίες παραγωγής τροφίμων όσο και τους προμηθευτές τους από ξένες αγορές.

Το νέο αυτό πλαίσιο που ενδεχομένως θα επηρεάσει τους προμηθευτές τροφίμων των Αμερικάνικων επιχειρήσεων από όλο τον κόσμο, μετατοπίζει την προσοχή του νομοθέτη από την απαίτηση για αντίδραση των επιχειρήσεων σε περιστατικά που αφορούν την ασφάλεια των τροφίμων, σε ενέργειες πρόληψης για τη μη εμφάνιση αυτών. Για την ανάπτυξη των Προληπτικών Ελέγχων (Preventive Controls – PC’s), θα απαιτείται οι επιχειρήσεις να διαθέτουν Εταιρική Ευθύνη ως προς την ασφάλεια τόσο των προϊόντων που παράγουν, όσο και αυτών της αλυσίδας εφοδιασμού τους.

Οι προτεινόμενοι προληπτικοί έλεγχοι (PC Rules) βάσει του νέου νομοθετικού πλαισίου, θα δίνουν το περίγραμμα ενός εκσυγχρονισμένου συστήματος προληπτικών ελέγχων βάσει διακινδύνευσης (HARPC – Hazard Analysis and Risk-Based Preventive Controls).

Πολλές ωστόσο από τις απαιτήσεις που περιγράφονται από τους νέους αυτούς προληπτικούς ελέγχους (PC Rules), προέρχονται από τις απαιτήσεις της οικογένειας προτύπων του ISO 22000. Ως εκ τούτου, το FSSC 22000 που βασίζεται στο πρότυπο ISO 22000 με περαιτέρω ανάλυση στα προαπαιτούμενα (PRP’s), καλύπτει πολλές από τις απαιτήσεις των PC Rules.

Μάλιστα, σύμφωνα με ενδελεχή σύγκριση του FSSC 22000 με τους νέους κανόνες προληπτικών ελέγχων (PC Rules) του FSMA από τον ανεξάρτητο οργανισμό TAG (The Acheson Group), προέκυψε ότι το FSSC 22000 συχνά υπερβαίνει τις απαιτήσεις του FSMA (FDA), είτε με το να είναι πιο σαφές σχετικά με τις ειδικές απαιτήσεις, είτε δια της ευρύτητας εφαρμογής των απαιτήσεων του εντός της βιομηχανίας των τροφίμων (π.χ. αυστηρές απαιτήσεις υγιεινής συμπεριλαμβανομένης της τεκμηρίωσης αυτών ανεξάρτητα από το αν πρόκειται για PRP ή για Λειτουργικό PRP).

Έτσι, μια εγκατάσταση που διαθέτει πιστοποίηση FSSC 22000 είναι σε πλεονεκτική θέση ως προς τη συμμόρφωσή της τόσο σε σχέση με το υπάρχον πλαίσιο των κανόνων προληπτικών ελέγχων (PC Rules) του FDA, όσο και με κάθε νέα τροποποίηση αυτού, όπου το FSSC 22000 θα μπορεί να προσαρμοστεί με μικρές προσθήκες.

Βρείτε αναλυτικά την συγκριτική αξιολόγηση του TAG για τα FSSC 22000 και FSMA,εδώ.

Η TÜV AUSTRIA HELLAS με την πολυετή εμπειρία στον αγροδιατροφικό τομέα, διαθέτει την πρωτοπορία στις διαπιστευμένες υπηρεσίες πιστοποίηση επιχειρήσεων παρασκευής τροφίμων με το πρότυπο FSSC 22000, καθώς και το FSSC Packaging για την παραγωγή υλικών συσκευασίας για τρόφιμα.

(Εισηγήτρια: Κωνσταντίνα Μπούρα)