Η TÜV AUSTRIA, για να ανταποκριθεί στις αυξανόμενες ανάγκες της αγοράς για αξιοπιστία στους Πράσινους ισχυρισμούς (Green Claims) και αξιοποιώντας την εμπειρία και την τεχνογνωσία της, ανέπτυξε το Ιδιωτικό Σχήμα Πιστοποίησης OK Recycled. Το σχήμα πιστοποίησής ΟΚ Recycled καθορίζει τις απαιτήσεις για τον υπολογισμό του ανακυκλωμένου περιεχομένου των προϊόντων. Η πιστοποίηση βασίζεται στον έλεγχο ισοζυγίου μάζας, και στην ιχνηλασιμότητα των ανακυκλωμένων υλικών.
Τα οφέλη των επιχειρήσεων, που πιστοποιούνται με το TÜV AUSTRIA OK Recycled, είναι:
☑️ Η διαφοροποίηση των προϊόντων σε σχέση με τον ανταγωνισμό, μέσω της πιστοποίησης από ένα ανεξάρτητο τρίτο μέρος
☑️ Η αξιοπιστία και αντικειμενικότητα σχετικά με τον υπολογισμό του ανακυκλωμένου περιεχόμενου
☑️ Η μείωση του κινδύνου για παραπλανητικούς πράσινους ισχυρισμούς (greenwashing)
☑️ Η ενίσχυση της αξίας του εμπορικού σήματος τους και παροχή εμπιστοσύνης στους πελάτες, τους καταναλωτές και άλλους εξωτερικούς ενδιαφερομένους
☑️ Η κάλυψη της ζήτησης των καταναλωτών για μεγαλύτερη διαφάνεια και εμπιστοσύνη στις παρεχόμενες πληροφορίες, αφού οι ισχυρισμοί ελέγχονται από ανεξάρτητο & διαπιστευμένο φορέα.
Η διαπίστευση αφορά το πλήρες πεδίο εφαρμογής των προϊόντων όπως πλαστικά, αλουμίνιο, χαρτί, υφάσματα κ.ά. και η πιστοποίηση εφαρμόζεται σε επιχειρήσεις που παράγουν προϊόντα με ανακυκλωμένο περιεχόμενο.