Η TÜV AUSTRIA HELLAS, έπειτα από την ολοκλήρωση των επιτόπιων επιθεωρήσεων, πιστοποίησε την εταιρεία Ελληνικά Λιπάσματα – ELFE βάσει των προτύπων ISO 14001, ISO 50001 και OHSAS 18001. Το πρώτο αφορά το σύστημα διαχείρισης της περιβαλλοντικής ασφάλειας, το δεύτερο το σύστημα διαχείρισης ενέργειας και το τρίτο τη διαχείριση της υγείας και της ασφάλειας, στο χώρο εργασίας της εταιρείας.

Η εταιρεία Ελληνικά Λιπάσματα – ELFE κατέχει ηγετική θέση στον κλάδο των λιπασμάτων, τόσο στον Ελλαδικό, όσο και τον ευρύτερο χώρο της Ν.Α. Ευρώπης και λειτουργεί με γνώμονα την ποιοτική εξυπηρέτηση των πελατών της, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της σύγχρονης γεωργικής παραγωγής.

Σχετικά με τις ανωτέρω πιστοποιήσεις, ο Γενικός Διευθυντής κ. Γιάννης Καλλιάς δήλωσε: «Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος γιατί μια εταιρεία όπως η Ελληνικά Λιπάσματα – ELFE λειτουργεί με το βλέμμα στο μέλλον, εκσυγχρονίζει τις δομές της και τις διαδικασίες της και ενισχύει τον εξωστρεφή της χαρακτήρα. Η TÜV AUSTRIA HELLAS πιστή στην πελατοκεντρική φιλοσοφία της θα είναι με την εμπειρία της και το εξειδικευμένο προσωπικό της, αρωγός και συνεργάτης της Ελληνικά Λιπάσματα – ELFE».