Η TÜV AUSTRIA Hellas πραγματοποίησε πρόσφατα επιτόπιες επιθεωρήσεις και πιστοποίησε την εταιρεία ΚΑΥΚΑΣ, βάσει των πρότυπων ISO 9001, ISO 14001 και OHSAS 18001 για το σύστημα διαχείρισης της ποιότητας, του περιβάλλοντος και για την υγεία και την ασφάλεια στο χώρο εργασίας αντίστοιχα.

Με περισσότερα από 40 υποκαταστήματα, η εταιρεία ΚΑΥΚΑΣ κατέχει ηγετική θέση στην αγορά ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα, έχοντας σταθερά ανοδική πορεία όλα αυτά τα χρόνια. Σημαντικό άξονα της στρατηγικής της στο δρόμο προς την επιτυχία αποτελεί το τρίπτυχο «Κοινωνία – Άνθρωποι – Περιβάλλον», το οποίο η εταιρεία έχει εντάξει στις βασικές αρχές της και το αποδεικνύει εμπράκτως με την τριπλή αυτή πιστοποίηση από την TÜV AUSTRIA HELLAS. Αναπτύσσοντας συνεχώς νέες πρωτοβουλίες και ενέργειες προς όφελος των εργαζομένων της, αλλά και για την προστασία του περιβάλλοντος, η ΚΑΥΚΑΣ βρίσκεται στις 10 μεγάλες εταιρείες με το καλύτερο εργασιακό περιβάλλον στην Ελλάδα για το 2014, ενώ, εφαρμόζει και ένα ευρύ σύστημα ανακύκλωσης λαμπτήρων και μικροσυσκευών στα καταστήματά της, επισφραγίζοντας τη βούληση της διοίκησης για ποιότητα, κατάλληλη διαχείριση του περιβάλλοντος και συνολικά οφέλη για το κοινωνικό σύνολο. Η TÜV AUSTRIA HELLAS κατέχει ηγετική θέση στο χώρο των πιστοποιήσεων μέσα από ένα ευρύ φάσμα προσφερόμενων υπηρεσιών και είναι ο Οργανισμός Πιστοποίησης και Ελέγχου που εμπιστεύονται οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις της χώρας μας.