• ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ | ISO 27001:2013 (IRCA/CQI APPROVED) – [14-18|01|2019 – Αθήνα]
  • ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ | ISO 45001:2018 – [28-29|01|2019 – Αθήνα]
  • DPO EXECUTIVE (DATA PROTECTION OFFICER EXECUTIVE TRAINING PROGRAM) – [28|01-01|02|2019 – Αθήνα]
  • KPIs (KEY PERFORMANCE INDICES) & BSC (BALANCED SCORE CARDS) – [30|01|2019 – Αθήνα]
  • ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ | ISO 22000:2018 – [30-31|01|2019 – Αθήνα]
  • ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ – [31|01-01|02|2019 – Αθήνα]

Μάθετε περισσότερα στο http://www.tuvaustria.academy

    Παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να κατεβάσετε το Gamification Primer μας

      Please fill the form bellow to download our Gamification Primer