Η TÜV AUSTRIA Hellas, πιστοποίησε το εμβληματικό ξενοδοχείο των Αθηνών NJV Athens Plaza με τρεις νέες σημαντικές πιστοποιήσεις συστημάτων διαχείρισης σύμφωνα με τα πρότυπα: ISO 14001 για τα συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης, ISO 45001 για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία και ISO 50001 για τα συστήματα ενεργειακής απόδοσης. Η τελετή απονομής  έλαβε χώρα την Δευτέρα 27 Μαρτίου 2023, στα ανανεωμένα Κεντρικά Γραφεία της TÜV AUSTRIA Hellas, στην Αγία Παρασκευή. Ο κ. Ιωάννης Καλλιάς, Διευθύνοντας Σύμβουλος της TÜV AUSTRIA Hellas δήλωσε σχετικά: «H Πιστοποίηση αποτελεί για κάθε σύγχρονο Οργανισμό, ένα ζωτικό βήμα για τον περιορισμό του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, τη βελτιστοποίηση της χρήσης ενέργειας αλλά και τη μείωση του κόστους, προσδίδοντας πρόσημο υπευθυνότητας στον Τουρισμό.  Η επιτυχής πολλαπλή πιστοποίηση του NJV Athens Plaza καταδεικνύει την ισχυρή δέσμευση του εμβληματικού ξενοδοχείου για περιβαλλοντική βιωσιμότητα, για την εφαρμογή ορθών πρακτικών διαχείρισης ενέργειας αλλά και για την ασφάλεια των ανθρώπων και των πελατών, δημιουργώντας αξία για τις παρεχόμενες υπηρεσίες, με την υπογραφή κύρους της TÜV AUSTRIA Hellas».

Στην τελετή απονομής παρευρέθηκαν από πλευράς του ξενοδοχείου NJV Athens Plaza, η Γενική Διευθύντρια  κα. Βάνα Λαζαράκου, η κα. Ρόζα Τσιριγώτη, Guest Relations & Corporate Social Responsibility Manager και ο κος Θεόδωρος Θεοδωρουλάκης, Quality Manager και από πλευράς της TÜV AUSTRIA Hellas, ο Διευθύνων Σύμβουλος, ο κ. Ιωάννης Καλλιάς, ο κ. Χαράλαμπος Αγγελούδης, Αν. Γενικός Δ/ντής, η κα. Μαρία Αγαπητού, Διευθύντρια Πιστοποίησης Συστημάτων Διαχείρισης & Προϊόντων,  ο κος Κων/νος Γκιόκας, Διευθυντής Επιχειρηματικής Ανάπτυξης & η κα. Βάσω Κωτσάκη, Διευθύντρια Εταιρικής Υπευθυνότητας & Επικοινωνίας. Επίσης στην τελετή απονομής παρευρέθηκαν και στελέχη της εταιρείας συμβούλων PRIORITY A.E, η οποία ανέλαβε την προετοιμασία των διαδικασιών του NJV Athens Plaza, προς την πιστοποίηση με παρόντες τον Δρ. Λευτέρη Αναστασάκη, Αντιπρόεδρο και τον κ. Γεώργιο Καράντζαλη, Σύμβουλο Συστημάτων Διαχείρισης.

Με αφορμή τις πιστοποιήσεις ISO, η Γενική Διευθύντρια του NJV Athens Plaza Βάνα Λαζαράκου, ανέφερε: «Η αφοσίωση στις Αρχές μας για το Περιβάλλον & την Ενέργεια, την Κοινωνία & το Ανθρώπινο Δυναμικό μας, μας οδήγησαν σε αυτές τις πολύ σημαντικές πιστοποιήσεις που αναδεικνύουν τον σύγχρονο τρόπο λειτουργίας του ξενοδοχείου με βάση τα βέλτιστα διεθνή πρότυπα. Το NJV Athens Plaza βρίσκεται σταθερά μπροστά ως προς τις πολιτικές εταιρικής διακυβέρνησης που εφαρμόζει αλλά και τις τουριστικές αρχές και αξίες που πρεσβεύει». 

Ο κ. Ιωάννης Καλλιάς, Διευθύνοντας Σύμβουλος της TÜV AUSTRIA Hellas δήλωσε σχετικά: «H Πιστοποίηση αποτελεί για κάθε σύγχρονο Οργανισμό, ένα ζωτικό βήμα για τον περιορισμό του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, τη βελτιστοποίηση της χρήσης ενέργειας αλλά και τη μείωση του κόστους, προσδίδοντας πρόσημο υπευθυνότητας στον Τουρισμό.  Η επιτυχής πολλαπλή πιστοποίηση του NJV Athens Plaza καταδεικνύει την ισχυρή δέσμευση του εμβληματικού ξενοδοχείου για περιβαλλοντική βιωσιμότητα, για την εφαρμογή ορθών πρακτικών διαχείρισης ενέργειας αλλά και για την ασφάλεια των ανθρώπων και των πελατών, δημιουργώντας αξία για τις παρεχόμενες υπηρεσίες, με την υπογραφή κύρους της TÜV AUSTRIA Hellas».

Κα Μ. Αγαπητού, Διευθύντρια Πιστοποίησης Συστημάτων Διαχείρισης & Προϊόντων TÜV AUSTRIA Hellas & Κα Β. Λαζαράκου Γενική Διευθύντρια NJV Athens Plaza

Κ. Χ. Αγγελούδης, Αν. Γενικός Δ/ντής TÜV AUSTRIA Hellas & Κ. Θ. Θεοδωρουλάκης Quality Manager NJV Athens Plaza

Κα Β. Κωτσάκη, Διευθύντρια Εταιρικής Υπευθυνότητας & Επικοινωνίας TÜV AUSTRIA Hellas & Κα Ρ. Τσιριγώτη Guest Relations & Corporate Social Responsibility Manager NJV Athens Plaza

    Παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να κατεβάσετε το Gamification Primer μας

      Please fill the form bellow to download our Gamification Primer