ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ένωση δυνάμεων

TÜV AUSTRIA Hellas και ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΧΡΩΜΑΤΟΣ (IoCΤ)

Η TÜV AUSTRIA Hellas, ο κορυφαίος Οργανισμός Πιστοποίησης και Επιθεωρήσεων στην Ελλάδα έχοντας ως όραμα και βασική προτεραιότητα την ουσιαστική εφαρμογή της ποιότητας στο επιχειρηματικό γίγνεσθαι, ξεκινά τη συνεργασία της με το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Χρώματος (IoCT) που αποτελεί το μοναδικό φορέα εκπαίδευσης και κατάρτισης στον κλάδο των χρωμάτων για την Ελλάδα. Το Ινστιτούτο παρέχει εκπαίδευση σε επαγγελματίες βαφείς, επιθεωρητές βαφής, στελέχη χρωματοβιομηχανιών, προσωπικό χρωματοπωλείων ή άμεσα εμπλεκόμενων στον κλάδο των χρωμάτων όπως αρχιτέκτονες και μηχανικούς.

Οι επαγγελματίες βαφείς έχουν πλέον τη δυνατότητα να πιστοποιήσουν τα επαγγελματικά προσόντα τους με το διαπιστευμένο, σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISO/IEC 17024, σχήμα πιστοποίησης «Τεχνίτης Βαφέας». Tο σχήμα αυτό έρχεται να καλύψει το κενό που υπάρχει στη βιομηχανία χρωμάτων και στον κατασκευαστικό κλάδο, σχετικά με το ποιοτικό επίπεδο προσόντων που απαιτείται να διαθέτουν οι επαγγελματίες βαφείς, προκειμένου να εκτελούν με τεχνική αρτιότητα την προετοιμασία και βαφή οποιουδήποτε υποστρώματος, για λόγους προστασίας, υγιεινής και αισθητικής, και ταυτόχρονα να ξεχωρίζουν στην αγορά εργασίας. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των εξετάσεων πιστοποίησης που διοργανώνονται από την TÜV AUSTRIA Hellas, σε συνεργασία με αξιόλογα και έμπειρα υψηλόβαθμα στελέχη βιομηχανιών παραγωγής χρωμάτων, οι πιστοποιημένοι «Τεχνίτες Βαφείς» διαθέτουν πλέον αντικειμενική απόδειξη των προσόντων τους, μέσα από μια διεθνώς αναγνωρισμένη και αποδεκτή διαδικασία που αποτελεί πρόσθετο εφόδιο για την επαγγελματική εξέλιξη τους.

H TÜV AUSTRIA Hellas, γνωρίζει καλά πως ο δρόμος της ανάκαμψης του κλάδου των κατασκευών και της βιομηχανίας χρωμάτων περνάει πρώτα από τη συνεχή εκπαίδευση και   αναβάθμιση των προσόντων των επαγγελματιών καθώς και από την έγκυρη, αξιόπιστη και αντικειμενική αξιολόγηση τους. H TÜV AUSTRIA Hellas στέκεται στο πλευρό των ικανών επαγγελματιών που δεν φοβούνται να αξιολογηθούν και οι οποίοι συμβάλλουν στην ανάπτυξη της υγιούς και ποιοτικής επιχειρηματικότητας.

Λίγα λόγια για το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΧΡΩΜΑΤΟΣ (Institute of Coating TechnologiesIoCT)

Το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Χρώματος (Institute of Coating Technologies – IoCT) δημιουργήθηκε από στελέχη της ελληνικής βιομηχανίας χρωμάτων, με αποστολή να φέρει σε επαφή την ελληνική επιστημονική κοινότητα, το τεχνικό προσωπικό και όλους τους ενδιαφερόμενους που σχετίζονται ερευνητικά, εκπαιδευτικά και επαγγελματικά με το χρώμα.

Η ίδρυση του Ινστιτούτου υπαγορεύτηκε από την ανάγκη δημιουργίας ενός φορέα κοινής έκφρασης και επικοινωνίας όλων όσοι επιθυμούν την ανάπτυξη του χρώματος στην Ελλάδα με απώτερο στόχο  να αποτελέσει έναν πρότυπο ερευνητικό και επιμορφωτικό οργανισμό στον τομέα των χρωμάτων και στην ανάδειξη στελεχών ικανών να υπηρετήσουν αποτελεσματικά τις σύγχρονες προκλήσεις.

    Παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να κατεβάσετε το Gamification Primer μας

      Please fill the form bellow to download our Gamification Primer