Η TÜV AUSTRIA Hellas, ο κορυφαίος Οργανισμός Πιστοποίησης και Επιθεωρήσεων στην Ελλάδα, πιστοποίησε με ISO 50001 τον Όμιλο Ξενοδοχείων ELECTRA HOTELS & RESORTS. Η Πιστοποίηση αποτελεί το επιστέγασμα της πολυετούς δέσμευσης του Ομίλου για τη συνεχή βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης μέσω τήρησης συστήματος μέτρησης και παρακολούθησης ενέργειας.

Συγκεκριμένα, μετά την επιτυχή επιθεώρηση και πιστοποίηση αποδεικνύεται στην πράξη η συμμόρφωση των ξενοδοχείων ELECTRA HOTELS & RESORTS, στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ρόδο, Κεφαλονιά,  με τις απαιτήσεις του Προτύπου ISO 50001.

Η επιδίωξη της βιώσιμης ανάπτυξης απαιτεί συνεχή και καθημερινή δέσμευση για τα ξενοδοχεία ELECTRA HOTELS & RESORTS. Ο Όμιλος διαδραματίζει το δικό του ρόλο στο μετριασμό της κλιματικής αλλαγής, μέσω της υπεύθυνης χρήσης πόρων και με τοπικές παρεμβάσεις για τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, προερχόμενες από τη λειτουργία του, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα περιβαλλοντικής και ενεργειακής αειφορίας.

Σημειώνεται ότι το Πρότυπο ISO 50001 προδιαγράφει τις γενικές απαιτήσεις για τη δημιουργία Συστήματος για τη διαχείριση της ενέργειας σε μια επιχείρηση και εστιάζει στον εντοπισμό των ευκαιριών ενεργειακής βελτίωσης. Επιπλέον, καθιερώνει συγκεκριμένους αντικειμενικούς σκοπούς και στόχους εξοικονόμησης ενέργειας, οι οποίοι επιτυγχάνονται μέσω προγραμμάτων διαχείρισης της ενέργειας και συστηματικής παρακολούθησης των ενεργειακών μεταβλητών.

Ο κ. Ιωάννης Καλλιάς, Διευθύνοντας Σύμβουλος της TÜV AUSTRIA Hellas δήλωσε σχετικά: «Για όλους εμάς στην TÜV AUSTRIA HELLAS αποτελεί ιδιαίτερη τιμή το γεγονός ότι η εταιρεία μας έχει αναδειχθεί Νο 1 επιλογή για την Πιστοποίηση Συστημάτων Διαχείρισης Ενέργειας, από κορυφαίες επιχειρήσεις της χώρας μας. Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, η Πιστοποίηση μπορεί να αποτελέσει πολύτιμο αρωγό  για την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης, τη μείωση του κόστους, αλλά και εχέγγυο της δέσμευσης κάθε Οργανισμού για βιωσιμότητα και υπεύθυνες επιχειρηματικές πρακτικές. Σε αυτή λοιπόν την εποχή μεγάλων προκλήσεων για τον κλάδο της Ενέργειας, παραμένουμε σταθερά στο πλευρό όλων εκείνων που επιλέγουν την αειφορία και τη βιώσιμη ανάπτυξη».