Η TÜV AUSTRIA HELLAS, επεκτείνει τις υπηρεσίες της ως Οργανισμός Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων και στην Κύπρο. Στο πλαίσιο της συνεχούς εξέλιξής της, με γνώμονα την διεύρυνση των παρεχόμενων υπηρεσιών της και με απώτερο στόχο την ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση των πελατών της, η TÜV AUSTRIA HELLAS ολοκλήρωσε με επιτυχία την αναγνώρισή της από το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος της Κύπρου ως Οργανισμός Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων στην Κύπρο, λαμβάνοντας τoν κωδικό   CY-BIO-04.

Η TÜV AUSTRIA HELLAS αξιοποιώντας την εμπειρία, την τεχνική επάρκεια και την τεχνογνωσία των επιθεωρητών της φιλοδοξεί να παρέχει υπεύθυνες, αμερόληπτες, αξιόπιστες και υψηλής προστιθέμενης αξίας υπηρεσίες ελέγχου και πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων στην Κύπρο εξυπηρετώντας με τον τρόπο αυτό τις ανάγκες των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα παραγωγής βιολογικών προϊόντων.

Για περισσότερες πληροφορίες, σχετικά με τον έλεγχο και την πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων  μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα (+357) 22879557 & 22879550 ή μέσω e-mail infocy@tuv.at

    Παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να κατεβάσετε το Gamification Primer μας

      Please fill the form bellow to download our Gamification Primer