Η TÜV AUSTRIA Hellas, στο πλαίσιο των προσπαθειών της για συνεχή βελτίωση και ανάπτυξη των παρεχόμενων υπηρεσιών, προχώρησε και ολοκλήρωσε την αναγνώρισή της για το διεθνές πρότυπο GLOBALG.A.P. / IFA 4.0 Aquaculture BASE, ως “Provisional Certification Body” (http://www2.globalgap.org/cb-profiles/9000.html). Η αναγνώριση αυτή αποτελεί το ένα από τα δύο βήματα που απαιτούνται για την τελική αναγνώριση ως “Approved Certification Body”. Σε αυτή τη φάση της διαδικασίας ο φορέας πιστοποίησης έχει το δικαίωμα της διεξαγωγής επιθεωρήσεων και την έκδοση πιστοποιητικών (για συγκεκριμένο αριθμό πιστοποιητικών). Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί βάσει χρονοδιαγράμματος μέχρι τα μέσα Νοεμβρίου’12.
Να σημειωθεί ότι οι αναγνωρισμένοι φορείς πιστοποίησης για αυτό το πρότυπο παγκοσμίως είναι μόνο 9!

Οι βασικές αρχές και χαρακτηριστικά των υπηρεσιών της TÜV AUSTRIA Hellas και στον κλάδο της ιχθυοκαλλιέργειας, αποτελούν:
– Η εμπειρία και τεχνογνωσία των επιθεωρητών
– Η υψηλού επιπέδου μόρφωση, εξειδικευμένη τεχνική κατάρτιση και εκπαίδευση των επιθεωρητών
– Η προστιθέμενη αξία στις ανάγκες του πελάτη, μέσα από την διαδικασία της επιθεώρησης
– Η συνεχής υποστήριξη και εξυπηρέτηση των πελατών

Τα στοιχεία αυτά αποτελούν θεμελιώδη χαρακτηριστικά της TÜV AUSTRIA Hellas και συνοδεύουν την λειτουργία όλα τα χρόνια της λειτουργίας της, από το 1994.
Η νέα αυτή αναγνώριση έρχεται να ολοκληρώσει και να ενισχύσει ακόμη περισσότερο τις υπηρεσίες επιθεώρησης και πιστοποίησης που παρέχει η TÜV AUSTRIA Hellas στo χώρο των Τροφίμων, καλύπτοντας ολόκληρη την τροφική αλυσίδα (από την πρωτογενή παραγωγή, την επεξεργασία και τη μεταποίηση μέχρι και την αποθήκευση και διανομή των τροφίμων). Ακόμη, η TÜV AUSTRIA Hellas προσφάτως ολοκλήρωσε τη διαπίστευσή της για την παροχή υπηρεσιών επιθεώρησης και πιστοποίησης σε Βιολογικά Προϊόντα, βάσει των Κανονισμών (ΕΚ) 834/2007 και (ΕΚ) 889/2008. Η διαπίστευσή αυτή περιλαμβάνει όλο το πλαίσιο της πιστοποίησης στα βιολογικά προϊόντα δηλ. φυτική παραγωγή, ζωική παραγωγή, ζωοτροφές και μεταποίηση.

Η TÜV AUSTRIA Hellas είναι σε θέση να παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες επιθεώρησης και πιστοποίησης βάσει των προτύπων BRC, IFS, IFS LOGISTICS, IFS BROKER, ISO 22000, FS 22000, PAS 220, HACCP, GLOBALGAP, AGRO 2.1-2.2, AGRO 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, καθώς και με ειδικούς κανονισμούς πιστοποίησης (π.χ. ειδικοί διατροφικοί ισχυρισμοί, μη γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα) σε ολόκληρη τη ζητούμενη γκάμα υπηρεσιών στην πρωτογενή παραγωγή, στη βιομηχανία και στο εμπόριο-διανομή των τροφίμων.

    Παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να κατεβάσετε το Gamification Primer μας

      Please fill the form bellow to download our Gamification Primer