Σε στιγμές όπου η ανάγκη διατήρησης και ενίσχυσης της παραγωγικής προσπάθειας και της οικονομικής δημιουργίας και δραστηριότητας αποτελεί αναγκαία συνθήκη για την επόμενη μέρα στη χώρα μας, η TÜV AUSTRIA HELLAS και πάλι δηλώνει παρούσα στην ανάδειξη αλλά και τη διεθνή προβολή της ελληνικής επιχειρηματικότητας, μέσω της παροχής των Διεθνώς Αναγνωρισμένων Υπηρεσιών και Πιστοποιητικών στον αγροδιατροφικό χώρο.

Συγκεκριμένα, στις 7 Ιουλίου 2015, η TÜV AUSTRIA HELLAS έλαβε από την GLOBALG.A.P c/o FoodPLUS GmbH τη διάκριση ως αναγνωρισμένο Πλήρες Μέλος (full member) GLOBALG.A.P. 2015.

Ως Πλήρες Μέλος (Full Member), η TÜV AUSTRIA HELLAS αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Επιτροπής Φορέων Πιστοποίησης της GLOBALG.A.P (Certification Body Committee). Η εν λόγω Επιτροπή αξιολογεί θέματα εφαρμογής του προτύπου, παρέχοντας τεκμηριωμένη άποψη και γνώση, ενώ παράλληλα εκπροσωπεί τους φορείς πιστοποίησης στο σχήμα της GLOBALG.A.P. H TÜV AUSTRIA HELLAS με την ιδιότητα αυτή, μετείχε σε όλες τις μέχρι σήμερα συνεδριάσεις της Επιτροπής για το 2015 εκπροσωπώντας το χώρο της για την Ελλάδα.

Παράλληλα, η TÜV AUSTRIA HELLAS έχει το αποκλειστικό προνόμιο της χρήσης της σφραγίδας GLOBALG.A.P Membership στα αντίστοιχα Πιστοποιητικά Συμμόρφωσης που χορηγεί στους συνεργαζόμενους επιχειρηματίες της, γεγονός που τους δίνει τη δυνατότητα διαφοροποίησής τους σε εμπορικό επίπεδο.

To πρότυπο πιστοποίησης GLOBALG.A.P κατέχει τη μεγαλύτερη διεθνή απήχηση για την αγροτική παραγωγή προϊόντων Ολοκληρωμένης Διασφάλισης. Αποτελεί δε προϊόν ενός παγκόσμιου δικτύου, που έχει ως στόχο του την ενίσχυση της σύνδεσης της πρωτογενούς παραγωγής με τις αλυσίδες λιανεμπορίου, την πρόνοια για την ασφάλεια των τροφίμων, την αειφορία του περιβάλλοντος, την ασφάλεια στην αγροτική εργασία και την προστασία των ζώων.

Η TÜV AUSTRIA HELLAS είναι το focal point του TÜV AUSTRIA GROUP στον αγροδιατροφικό τομέα, όντας η εταιρεία του Group με τη μεγαλύτερη εξειδίκευση, διαπιστεύσεις και αναγνωρίσεις στον εν λόγω τομέα. Παρέχει τεχνική υποστήριξη μεταφέροντας την τεχνογνωσία της και τις διαπιστευμένες υπηρεσίες της στις θυγατρικές εταιρείες του Group σε 26 χώρες του κόσμου.

    Παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να κατεβάσετε το Gamification Primer μας

      Please fill the form bellow to download our Gamification Primer