Γιατί να ασχοληθώ με τη βιολογική γεωργία;

Σύμφωνα με τον ορισμό του Καν.(ΕΕ)2018/848 «Η βιολογική παραγωγή είναι ένα συνολικό σύστημα διαχείρισης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και παραγωγής τροφίμων, το οποίο συνδυάζει βέλτιστες περιβαλλοντικές πρακτικές, υψηλό βαθμό βιοποικιλότητας, τη διατήρηση των φυσικών πόρων, την εφαρμογή υψηλού επιπέδου προτύπων στη μεταχείριση των ζώων και παραγωγή που ανταποκρίνεται στην προτίμηση ορισμένων καταναλωτών σε προϊόντα που παράγονται με φυσικές ουσίες και διεργασίες. Ως εκ τούτου, η βιολογική παραγωγή επιτελεί διττό κοινωνικό ρόλο, αφενός μεν τροφοδοτώντας μια συγκεκριμένη αγορά που καλύπτει την καταναλωτική ζήτηση βιολογικών προϊόντων και αφετέρου δε, προσφέροντας δημόσια διαθέσιμα αγαθά που συμβάλλουν στη προστασία του περιβάλλοντος και στην καλή μεταχείριση των ζώων, καθώς και την αγροτική ανάπτυξη»

Επίσης, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ε.Ε. (2018), αφενός μεν η βιολογική γεωργία αποτελεί το 8% της γεωργίας στην Ε.Ε., με στόχο δια μέσου της Ευρωπαϊκής πράσινης συμφωνίας, «from field to table» να φτάσει το 25% το 2030, αφετέρου δε, τα βιολογικά προϊόντα πωλούνται έως και 150% ποιο ακριβά από τα συμβατικά.

Ποια τα οφέλη για τον άνθρωπο και το περιβάλλον;

Για όλους τους παραπάνω λόγους τα οφέλη για έναν αγρότη θα είναι:

  1. Προστασία του περιβάλλοντος και της κλιματικής αλλαγής
  2. Αύξηση εισοδήματος από την υπεραξία του βιολογικού προϊόντος
  3. Αύξηση του εισοδήματος από τις επιδοτήσεις των βιολογικών, π.χ. ελιά ελαιοποίησης 67.9 ευρώ/στρέμμα για τους καινούργιους και 50.5 ευρώ/στρέμμα για τους παλιούς ή για τα πρόβατα 247 ευρώ /ΖΜ για τους παλιούς και 211 ευρώ/ΖΜ για τους καινούργιους

Τα οφέλη για τον καταναλωτή:

  1. Καταναλώνουν προϊόντα απαλλαγμένα από χημικά σκευάσματα
  2. Καταναλώνουν προϊόντα υψηλότερης θρεπτικής αξίας
  3. Καταναλώνουν προϊόντα που χρησιμοποιούν μειωμένες εισροές, επομένως προστατεύουν το περιβάλλον και τη κλιματική αλλαγή

Ποιες θα είναι οι δράσεις για το Μέτρο 11;

Οι προκηρύξεις των βιολογικών του Μέτρου 11 «Βιολογικές καλλιέργειες» του τρέχοντος Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, που σύντομα θα ανακοινωθούν θα αφορούν τις παρακάτω Δράσεις:

Δράση 11.1.1: Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στη γεωργία

Δράση 11.1.2: Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην κτηνοτροφία

Δράση 11.2.1: Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στη γεωργία

Δράση 11.2.2: Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην κτηνοτροφία

Στις νέες προκηρύξεις θα περιλαμβάνονται και η Μελισσοκομία αλλά και νέες καλλιέργειες, όπως οπωροφόρα δέντρα.

Δικαιούχοι της οικονομικής ενίσχυσης θα είναι:

  • Όσοι έχουν ενεργή σύμβαση με φορέα πιστοποίησης από 1-1-2021 και μετά (Νεοεισερχόμενοι).
  • Όσοι έχουν ενεργή σύμβαση με φορέα πιστοποίησης έως 31-12-2020 (Υφιστάμενοι).

Σε όλη αυτή τη διαδικασία παραγωγής, παρασκευής και διακίνησης των βιολογικών προϊόντων, ακρογωνιαίο λίθο αποτελεί η πιστοποίηση της TÜV AUSTRIA Hellas.

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τις προϋποθέσεις ένταξης  στο νέο πρόγραμμα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στo Τμήμα Βιολογικών Προϊόντων της  TÜV AUSTRIA Hellas:

Αθήνα

Ελένη Τζουρτζουκλή

Τ. 210 5220920 (εσωτ. 158)

eleni.tzourtzoukli@tuv.at

Θεσσαλονίκη

Ευγενία Λαζούδη

T.2310 941100

M. 697 401 1976

evgenia.lazoudi@tuv.at

Ηράκλειο Κρήτης

Μαίρη Βαρδουλάκη

Τ.2810 244150

maria.vardoulaki@tuv.at

Μυτιλήνη

Δημήτρης Γραμματής

Τ. 22510 40504-5

M. 695 8459879

dimitrios.grammatis@tuv.at