H TÜV AUSTRIA Hellas υποστηρίζει ενεργά τους επιστήμονες που έχουν πληγεί από την πανδημία του COVID-19 και τους ενημερώνει ότι έχει τεθεί σε ισχύ η δράση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΝ COVID-19 ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ 6 ΒΑΣΙΚΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΒΑΣΕΙ ΚΑΔ ΟΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ».

Σκοπός της δράσης είναι να ενισχυθούν τα προσόντα και οι δεξιότητες επιστημόνων, από έξι (6) κλάδους, προκειμένου να επιτευχθεί η αναβάθμιση της ποιότητας και της παραγωγικότητας στην εργασία τους, μέσω της βελτίωσης των ψηφιακών δεξιοτήτων τους, της προσαρμογής τους στις νέες τεχνολογικές εξελίξεις αλλά και της απόκτησης τεχνογνωσίας σε εξειδικευμένα θέματα. Δυνητικοί δικαιούχοι της δράσης είναι περίπου 180.000 επιστήμονες και ελεύθεροι επαγγελματίες, από τους διάφορους επιστημονικούς κλάδους.

Δείτε τώρα αν είστε δικαιούχοι, τις παροχές και τη διαδικασία αναλυτικά εδώ: https://www.epiteliki-ergasias.gov.gr/index.php/prokirykseis-proskliseis/46-prosklisi-tilekatartisi-2

Κάθε ωφελούμενος πλέον του εκπαιδευτικού επιδόματος, λαμβάνει μια επιταγή κατάρτισης 600€ και η συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης γνώσεων της TÜV AUSTRIA HELLAS δεν έχει καμία οικονομική επιβάρυνση για τον ωφελούμενο. Η δράση περιλαμβάνει:
1. Πρόγραμμα κατάρτισης 100 διδακτικών ωρών με ασύγχρονη τηλεκατάρτιση και,
2. Πιστοποίηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων από Διαπιστευμένους Φορείς Πιστοποίησης Προσώπων, σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 17024, με on line επιτήρηση και απομακρυσμένη εξέταση.

Ενώ, τα προγράμματα στα οποία μπορούν να καταρτιστούν και να πιστοποιηθούν ως επαγγελματίες οι δικαιούχοι, δίνονται παρακάτω:

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

1. Προστασία προσωπικών δεδομένων (GDPR/DPO)
2. Δημόσιοι Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί
3. Ηλεκτρονικό Εμπόριο-Ηλεκτρονικές Συναλλαγές, με σύγχρονα λογισμικά και εργαλεία
4. Βασικές Ψηφιακές Δεξιότητες, σε λογισμικά της πλέον πρόσφατης έκδοσης
5. Σύγχρονες ψηφιακές εφαρμογές/ Ψηφιακή υπογραφή – Ψηφιακά πιστοποιητικά – Ψηφιακή ανταπόκριση με το δημόσιο/ Τηλεργασία & Τηλεδιάσκεψη
6. Τεχνικός προγραμματισμού έξυπνων κτιρίων (SMART BUILDINGS)
7. Διαχείριση έργων (Financial Spreadsheets/ Χρηματοοικονομική χρήση/ Πρακτικές DEVOPS) & Διαδικτυακή Συνεργασία
8. Σύγχρονες εκπαιδευτικές τεχνικές σε ψηφιακό περιβάλλον
9. Μέτρα πρόληψης και ελέγχου λοιμώξεων που σχετίζονται με χώρους παροχής φροντίδας υγείας
10. Χρήση τεχνικών και εργαλείων προώθησης μέσα από τη χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης (Social Media Marketing), με σύγχρονα εργαλεία και mobile εφαρμογές

Η Πιστοποίηση επαγγελματιών, σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISO/IEC 17024, αποτελεί μια διεθνώς αναγνωρισμένη και αποδεκτή διεργασία αξιολόγησης των προσόντων τους, δηλαδή των γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων τους.

H αξιοπιστία, η εγκυρότητα και το brand name της TÜV AUSTRIA εγγυώνται στον Πιστοποιημένο επαγγελματία την αναγνωρισιμότητα του επιπέδου των προσόντων του στην Ελληνική και Διεθνή αγορά ενώ, το Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης, κατοχυρώνει την επαγγελματική του ταυτότητα και ενισχύει την εμπιστοσύνη των πελατών του, για την τεχνογνωσία του, στην υλοποίηση των επαγγελματικών δραστηριοτήτων του.

Η TÜV AUSTRIA Hellas διαθέτει διαπιστευμένα σχήματα πιστοποίησης, σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISO/IEC 17024, για τα παρακάτω προγράμματα:

1. Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO EXECUTIVE)
2. Στέλεχος Διεκπεραίωσης Διαδικασιών για τη Συμμετοχή σε Δημόσιους Διαγωνισμούς 
3. Τεχνικός Προγραμματισμού Smart Building

Για τις τρεις παραπάνω ειδικότητες, η TÜV AUSTRIA Hellas είναι ο πρώτος Φορέας Πιστοποίησης στην Ελλάδα που απέκτησε τη σχετική Διαπίστευση, ενώ έως σήμερα πάνω από 2.100 επαγγελματίες έχουν ήδη συμμετάσχει στις αντίστοιχες εξετάσεις Πιστοποίησης, λαμβάνοντας Πιστοποιητικά Συμμόρφωσης Επαγγελματικών Προσόντων με την εγκυρότητα και τη διεθνή αναγνωρισιμότητα της TÜV AUSTRIA. Ο Οργανισμός μας διαθέτει σύγχρονα συστήματα on-line απομακρυσμένης εξέτασης και επιτήρησης και καλύπτει τις απαιτήσεις της συγκεκριμένης δράσης.

Η TÜV AUSTRIA αποτελεί τον αξιόπιστο συνεργάτη για την πιστοποίηση κάθε επαγγελματία και Επιχείρησης πιστοποιώντας ετησίως άνω των 30.000 επαγγελματιών.

Μένουμε στο σπίτι, κοιτάμε μπροστά, επιλέγουμε τους καλύτερους!

Επικοινωνήσετε σήμερα μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες!

Στοιχεία επικοινωνίας μαζί μας:
Τηλ. 2105220920, εσωτερικά: 115 & 144, Υπεύθυνες Επικοινωνίας: κα Χριστοφή & κα Βαρδαλάχου

E-mail επικοινωνίας: α. people.certification@tuv.at, β. maria.christofi@tuv.at, γ. iakovina.vardalachou@tuv.at

    Παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να κατεβάσετε το Gamification Primer μας

      Please fill the form bellow to download our Gamification Primer