Αρχικός & περιοδικός έλεγχος ανυψωτικών μηχανημάτων

Η TÜV AUSTRIA HELLAS παρέχει υπηρεσίες αρχικού και περιοδικού ελέγχου ανυψωτικών μηχανημάτων – μηχανημάτων έργου, βάσει του «Κανονισμού Ελέγχων Ανυψωτικών Μηχανημάτων» ΚΥΑ οικ 15085/593/2003 (ΦΕΚ 1186/Β/25-08-2003), στα παρακάτω είδη μηχανημάτων: λιμενικοί γερανοί, οικοδομικοί γερανοί, επίτοιχοι γερανοί, γερανοί επί ιστού, γερανογέφυρες, ηλεκτροκίνητα βαρούλκα, περονοφόρα ανυψωτικά, αυτοκινούμενοι γερανοί, παπαγαλάκια, καλαθοφόρα ανυψωτικά, αντλίες σκυροδέματος, γερανοί – εκσκαφείς, μηχανήματα αεροδρομίου, ανυψωτικές γέφυρες οχημάτων, ανυψωτικά συνεργείων αυτοκινήτων τύπου κολώνας, αναβατόρια φορτίων, αναβατόρια οχημάτων, ψαλιδωτοί ανυψωτικοί μηχανισμοί, αυτόματα μηχανοκίνητα συστήματα στάθμευσης οχημάτων.

Οι περιοδικοί έλεγχοι των ανυψωτικών μηχανημάτων – μηχανημάτων έργου στην Ελλάδα είναι υποχρεωτικοί από τη Νομοθεσία (ΦΕΚ 1186Β/2003) με επαναληψιμότητα που καθορίζεται από την κατάταξη κάθε μηχανήματος σε κατηγορία επικινδυνότητας. Τα διαστήματα περιοδικότητας αυτών των ελέγχων ποικίλουν από 1 έως 5 χρόνια.

Για τους επαγγελματίες / εταιρείες, που κατέχουν ή χρησιμοποιούν ανυψωτικά μηχανήματα – μηχανήματα έργου και δεν φροντίζουν για τον εφοδιασμό των μηχανημάτων με Πιστοποιητικά Ελέγχου από Αναγνωρισμένο Οργανισμό, προβλέπονται σημαντικά πρόστιμα καθώς και αφαίρεση πινακίδων για τα μηχανήματα έργου.

 

Επικοινωνήστε μαζί μας, τηλεφωνικά στο 2105225888 ή στο e-mail: lifts@tuv.at και οι εξειδικευμένοι συνεργάτες μας θα είναι στη διάθεσή σας για περαιτέρω ενημέρωση και εξυπηρέτηση των αναγκών σας.

    Παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να κατεβάσετε το Gamification Primer μας

      Please fill the form bellow to download our Gamification Primer