Χειριστής Γερανοφόρων και Ανυψωτικών Μηχανημάτων

Σε ποιους απευθύνεται

Η Πιστοποίηση αφορά τους εξειδικευμένους επαγγελματίες με αντικείμενο την οδήγηση, το χειρισμό και την επισκευή, ως ένα σημείο, μηχανημάτων όπως: γερανοί μεταθετοί ή σταθεροί παντός τύπου, γερανοφόρα τηλεσκοπικά μηχανήματα παντός τύπου, γερανοφόρα οχήματα με ικρίωμα ανυψωτικής ικανότητας άνω των τριών τόνων, ανυψωτικά περονοφόρα μηχανήματα παντός τύπου και συστήματος, ανυψωτικά μηχανήματα στοιβασίας κιβωτίων εμπορεύματος, ανυψωτικά μηχανήματα φορτοεκφόρτωσης και εξυπηρέτησης αεροσκαφών με ή χωρίς ανυψωμένο δάπεδο, μηχανήματα ανύψωσης, εμφύτευσης και στήριξης μεγάλων στύλων με ή χωρίς σύστημα διάτρησης και ηλεκτροκίνητα μηχανήματα φορτοεκφόρτωσης υλικών.

 

Διαδικασία Πιστοποίησης

Ο εξεταστικός μηχανισμός αποτελείται από θεωρητική και πρακτική εξέταση.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των εξετάσεων (θεωρητικού και πρακτικού μέρους), στον επαγγελματία απονέμεται πιστοποιητικό συμμόρφωσης, τετραετούς διάρκειας.

Η διαδικασία Πιστοποίησης για την ειδικότητα αυτή είναι Διαπιστευμένη από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.), σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου ISO/IEC 17024.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Σχήμα Πιστοποίησης, τις ημερομηνίες εξετάσεων, τις προϋποθέσεις συμμετοχής και το κόστος Πιστοποίησης, παρακαλούμε επισκεφτείτε το certifyprofessionals.gr ή επικοινωνήστε με τη Διεύθυνση Πιστοποίησης Προσώπων (210 5220920, people.certification@tuv.at).

    Παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να κατεβάσετε το Gamification Primer μας

      Please fill the form bellow to download our Gamification Primer