Χρήση καινοτόμων/ ψηφιακών τεχνολογιών για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και της καθημερινότητας ευάλωτων πληθυσμών και ατόμων με επίκτητες και αναπτυξιακές διαταραχές

Σε ποιους απευθύνεται:

Η Πιστοποίηση αφορά τον επαγγελματία, ο οποίος στα πλαίσια των γενικών καθηκόντων του, αξιοποιεί της παρεχόμενες Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνίας για την αντιμετώπιση προβλημάτων ή δύσκολων καταστάσεων διαχείρισης ασθενών κατά την παροχή φροντίδας υγείας ατόμων που ανήκουν σε ευπαθείς πληθυσμιακές ομάδες και εκμεταλλεύεται τα εργαλεία αξιολόγησης της λειτουργικής ικανότητας των ατόμων με αναπηρία.

Διαδικασία Πιστοποίησης:

Ο εξεταστικός μηχανισμός αποτελείται από θεωρητική εξέταση.
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των εξετάσεων απονέμεται στον επαγγελματία πιστοποιητικό συμμόρφωσης, πενταετούς διάρκειας.
Η διαδικασία Πιστοποίησης για την ειδικότητα αυτή είναι Διαπιστευμένη από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.), σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου ISO/IEC 17024.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Σχήμα Πιστοποίησης, τις ημερομηνίες εξετάσεων, τις προϋποθέσεις συμμετοχής και το κόστος Πιστοποίησης, παρακαλούμε επισκεφτείτε το certifyprofessionals.gr ή επικοινωνήστε με τη Διεύθυνση Πιστοποίησης Προσώπων (210 5220920, people.certification@tuv.at).

    Παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να κατεβάσετε το Gamification Primer μας

      Please fill the form bellow to download our Gamification Primer