Covid Check

Το Σχήμα Ελέγχου “COVID CHECK” αναπτύχθηκε από την TÜV AUSTRIA Hellas με το βλέμμα στην Υγεία, την Ασφάλεια και την Επιχειρηματική Συνέχεια. Πρόκειται για μία ακόμη σημαντική πρωτοβουλία κοινωνικής ευθύνης μπροστά στην πρόκληση της πανδημίας, στην οποία προχώρησε η  TÜV AUSTRIA Hellas με την αιγίδα, υποστήριξη και επικύρωση του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών.  

Σύντομη περιγραφή

Το Σχήμα Ελέγχου “COVID CHECK”  καθορίζει τις απαιτήσεις τις οποίες ένας Οργανισμός πρέπει να εφαρμόσει προκειμένου να είναι πάντα εναρμονισμένος με τρέχοντα επιδημιολογικά δεδομένα και οδηγίες όπως αυτές ορίζονται από τους αρμόδιους και θεσμικούς Φορείς Υγείας, για την πρόνοια της πρόληψης της μετάδοσης και διασποράς του COVID-19 στις εγκαταστάσεις του Οργανισμού. Η συμμόρφωση του Οργανισμού αναφορικά με την ικανοποίηση των απαιτήσεων του Σχήματος Ελέγχου καταγράφεται από την TÜV AUSTRIA ως ανεξάρτητος Φορέας Ελέγχου κατά τη διάρκεια επιτόπιας επιθεώρησης για την ολοκληρωμένη αποτίμηση των μέτρων που έχει λάβει ο Οργανισμός σε σχέση με τις απαιτήσεις του ΕΟΔΥ και το σχετικό νομοθετικό και πλαίσιο για την λειτουργία της.

Αναλυτική περιγραφή

Το Σχήμα Ελέγχου “COVID CHECK” απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις που λόγω των δραστηριοτήτων τους ευνοούν τη συναναστροφή και εν γένει διαθέτουν χώρους συνάθροισης κοινού καθώς:

 • αποτιμά τα ληφθέντα μέτρα που έχουν ληφθεί από την επιχείρηση πάντα σε πλήρη εναρμόνιση με τα εν ισχύ επιδημιολογικά δεδομένα, οδηγίες και απαιτήσεις για την αποφυγή της μετάδοσης του ιού και τη μείωση του κινδύνου ή ελαχιστοποίηση της πιθανότητας διασποράς του σε σχέση με άτομα με τα οποία έρχονται σε άμεση ή έμμεση επαφή, όπως εργαζόμενοι, συνεργάτες – προμηθευτές, πελάτες, επισκέπτες και άλλους ενδιαφερόμενους, σε όλες τις φάσεις των καθημερινών συναλλαγών και λειτουργιών τους, κατά τη διαδικασία παροχής των προϊόντων ή / και των υπηρεσιών τους.
 • επιβεβαιώνει και αναδεικνύει τη λήψη των απαραίτητων και ενδεδειγμένων από τις αρμόδιες Αρχές και την επιστημονική κοινότητα μέτρα και πρακτικές μέσω της δυνατότητας χρήσης του Σήματος “COVID CHECK”, με την επικύρωση και τη σφραγίδα του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών.

 

Ποια είναι η διαδικασία του ελέγχου;  

Για την έλεγχο ενός Οργανισμού σύμφωνα με το Σχήμα Ελέγχου “COVID CHECK”  και την απόδοση του σχετικού Σήματος για χρήση, ακολουθούνται τα παρακάτω βήματα:

 • Υποβολή της Αίτησης Ελέγχου «COVID CHECK» στην TÜV AUSTRIA.
 • Ανασκόπηση των στοιχείων της αίτησης και υποβολή της σχετικής προσφοράς.
 • Αποδοχή των οικονομικών όρων και προϋποθέσεων συνεργασίας (Συμφωνητικό συνεργασίας ετήσιας διάρκειας και Κανονισμός Ελέγχου).
 • Προγραμματισμός και διενέργεια ελέγχου.
 • Σύνταξη της έκθεσης ελέγχου και αξιολόγηση των στοιχείων ελέγχου για την απόφαση απόδοσης του σήματος COVID CHECK. Η αξιολόγηση είναι θετική για την απόδοση του σήματος, εφόσον έχουν αρθεί τυχόν αποκλίσεις που προέκυψαν κατά την επιθεώρηση.
 • Απονομή Σήματος Ελέγχου COVID CHECK και δικαίωμα χρήσης του για ένα έτος σύμφωνα με τον Ειδικό Κανονισμό Χρήσης Σήματος.
 • Διενέργεια απροειδοποίητου ελέγχου για την παρακολούθησης της συμμόρφωσης στο μέσο της χρονικής περιόδου ισχύος του Σήματος (περίπου σε έξι μήνες από τον αρχικό έλεγχο πραγματοποιείται ένας απροειδοποίητος έλεγχος).

Σε ποιους φορείς και επιχειρήσεις απευθύνεται;

Το Σχήμα Ελέγχου “COVID CHECK”  εφαρμόζεται σε ιατρεία, κλινικές, πολυκλινικές, πολυιατρεία, καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, λοιπούς χώρους υγειονομικού ενδιαφέροντος (π.χ. κομμωτήρια, κέντρα ομορφιάς και αισθητικής, κλπ.), σχολεία, σχολές όλων των βαθμίδων και αντικειμένων, κυλικεία, γυμναστήρια, αθλητικούς συλλόγους, κατασκηνώσεις, παιδότοπους, γηροκομεία, κέντρα αποκατάστασης καθώς και άλλους χώρους συγκέντρωσης και συγχρωτισμού πολιτών ή/και πελατών. Τα υγειονομικά κριτήρια που διέπουν τους παραπάνω χώρους, ως αυτά αναφέρονται στο σχήμα ελέγχου “COVID CHECK”, έχουν επικυρωθεί από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών.

Ποια είναι τα οφέλη του ελέγχου;

Η επιλογή του Σχήματος Ελέγχου “COVID CHECK” και της  TÜV AUSTRIA Hellas, από μια επιχείρηση:

 • προσδίδει προστιθέμενη αξία σε κάθε Οργανισμό αρχικά μέσα από την αξιοπιστία και τη δύναμη που αντανακλά το όνομα και σήμα της TÜV AUSTRIA (brandname) διεθνώς και αναδεικνύει τη δέσμευσή του να παρέχει προϊόντα και υπηρεσίες που προστατεύονται από την έκθεσή τους σε απειλές από τον κορωναϊό,
 • προσδίδει προστιθέμενη αξία σε κάθε Οργανισμό αλλά και τη σιγουριά που απαιτούν οι συνθήκες της πανδημίας μέσω της αιγίδας και υποστήριξης του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών σε ότι αφορά τα υγειονομικά κριτήρια,
 • συμβάλλει ενεργά στην αύξηση της εμπιστοσύνης στον καταναλωτή, επισκέπτη, πελάτη, πολίτη και σε όλα τα εμπλεκόμενα και ενδιαφερόμενα μέρη,
 • προσδίδει αξιοπιστία αλλά και αυτοπεποίθηση στις επιχειρήσεις που θα υιοθετήσουν το Σήμα Ελέγχου “COVID CHECK” , στην πολύ δύσκολη προσπάθεια να προσεγγίσουν, να επαναφέρουν και να προστατέψουν τους συναλλασσόμενους,
 • μεταφέρει μήνυμα αξιοπιστίας στο κοινωνικό σύνολο με ένα ελεγχόμενο, στοχευμένο και αναγνωρίσιμο τρόπο, μέσω του Σήματος Ελέγχου “COVID CHECK” και την εγγύηση του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και συμβάλει ενεργά στις προσπάθειες για την επιθυμητή επιστροφή στην κανονικότητα,
 • αποτελεί το πρώτο βήμα για την πιστοποίηση «Covid Shield» η οποία προσδίδει την προστιθέμενη αξία ενός Συστήματος Διαχείρισης που εξασφαλίζει την συνεχή εφαρμογή και παρακολούθηση της εφαρμογής των ληφθέντων μέτρων.

 

Σε ποιον μπορώ να απευθυνθώ για την πιστοποίηση;

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα

Αθήνα:  Μελίνα Ντουλγκέρη Τηλ.: 210 5220920 (εσωτ. 226)
Θεσσαλονίκη: Ελένη Καμπρούδη:  Τηλ.: 2310 941100 | Κιν: 6949 440597
Ηράκλειο Κρήτης: Φανούριος Ξημεράκης Τηλ.: 2810 244150 | Κιν.: 6942 556426

ή στείλτε email στο certification@tuv.at

Γιατί η προστασία της Υγείας και της Επιχειρηματικής Συνέχειας είναι Πολιτισμός!   

Αίτηση πιστοποίησης