• Ελληνικα

Customized Information Security / Business Continuity implementation in-house trainings

Η TÜV AUSTRIA HELLAS με την εμπειρία της μπορεί να σχεδιάσει και να αναπτύξει εξιδεικευμένα προγράμματα εκπαίδευσης σε συστήματα ασφάλειας πληροφοριών (ISO27001) ή επιχειρησιακής συνέχειας (ISO22301), προσαρμοσμένα στις ανάγκες του κάθε πελάτη, με σκοπό να καλύψει τις ανάγκες εκπαίδευσης του προσωπικού των οργανισμών ή των επιχειρήσεων που εμπλέκονται στην υλοποίηση των προαναφερθέντων συστημάτων.

Αίτηση