• Ελληνικα
    • Αγγλικα

Design and Implementation Social Engineering Workshops / Trainings/ Campaigns / Tests

Ο σκοπός της κατάρτισης και της ευαισθητοποίησης του προσωπικού σε οργανισμούς – εταιρείες, για θέματα ασφάλειας, είναι να παρέχει σε όλους τους εργαζομένους βασικές γνώσεις ασφάλειας, ώστε να είναι προετοιμασμένοι να αντιμετωπίσουν αντίστοιχα περιστατικά.

Ένας αποτελεσματικός τρόπος για να αξιολογηθεί η κουλτούρα ασφάλειας του προσωπικού είναι με τη διενέργεια διαδραστικών tests.

Η TÜV AUSTRIA με την εμπειρία της μπορεί να σχεδιάσει και να αναπτύξει εξιδεικευμένα workshops, να προσομοιώσει social engineering επιθέσεις και να προσφέρει παρόμοιες υπηρεσίες που θα ενδυναμώσουν το πρόγραμμα εκπαίδευσης του προσωπικού σε θέματα ασφάλειας.

Επικοινωνήστε μαζί μας, τηλεφωνικά στο 2105220920 ή στο email isid@tuv.at και οι εξειδικευμένοι συνεργάτες μας από τις Δ/σεις Συστημάτων Διαχείρισης και Προϊόντων και Ελέγχων Συστημάτων Πληροφορικής θα είναι στη διάθεσή σας για περαιτέρω ενημέρωση και εξυπηρέτηση των αναγκών σας