Έγκριση Τύπου Οχημάτων

Σύντομη περιγραφή

Η Έγκριση Τύπου Οχημάτων είναι μια διαδικασία που αφορά σε καινούρια οχήματα των κατηγοριών Μ, Ν και Ο, τα οποία δεν έχουν ταξινομηθεί ποτέ στην Ελλάδα ή σε ξένη χώρα με τελικό σκοπό την έκδοση πινακίδων κυκλοφορίας.

Αναλυτική περιγραφή

Στο πλαίσιο της υποχρεωτικής εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2007/46/ΕΚ στην Ελλάδα (ΚΥΑ 29949/1841/09 (ΦΕΚ Β’2112/29.9.2009) και ΥΑ 5299/406/12 (ΦΕΚ Β’2840/23.10.2012) η TÜV AUSTRIA HELLAS παρέχει πλήρες πακέτο υπηρεσιών ελέγχου οχημάτων ως Τεχνική Υπηρεσία:

 • κατηγορίας Β (82557/3861/15/17.03.2016 με αριθμούς πιστοποιητικών ορισμού DT0-003-E, DTO-004-M και DTO-005) και
 • κατηγορίας Γ (960/115/14/04.03.2014 με αριθμό πιστοποιητικού ορισμού DTO-002-C)

για τη μεμονωμένη έγκριση τύπου, για την έγκριση τύπου μικρής σειράς παραγωγής οχημάτων, αλλά και την Ευρωπαϊκή έγκριση τύπου οχημάτων.

Βάσει της Τεχνικής Έκθεσης που εκδίδεται, η Εγκριτική Αρχή (Διεύθυνση Τεχνολογίας Οχημάτων / Υπουργείο  Μεταφορών και Υποδομών) δύναται να εκδώσει την αντίστοιχη έγκριση τύπου.

H TÜV AUSTRIA HELLAS είναι η μεγαλύτερη Τεχνική Υπηρεσία στην Ελλάδα σε αριθμό επιθεωρούμενων οχημάτων κάθε τύπου και κατηγορίας (Μ, Ν, Ο, φορτηγά ψυγεία, λεωφορεία, ανατροπές, επικαθήμενα, βυτία παντός τύπου, ασθενοφόρα, απορριμματοφόρα, εκχιονιστικά, καντίνες, αποφρακτικά, θωρακισμένα, καλαθοφόρα, hook lifts, σάρωθρα, γερανοφόρα, πυροσβεστικά, κ.ά.), έχοντας σταθερή συνεργασία με τους μεγαλύτερους κατασκευαστές στον Ελλαδικό χώρο και όχι μόνο.

Ποια είναι η διαδικασία την  Έγκριση Τύπου ενός Οχήματος;

 1. Αποστολή αίτησης από τον ενδιαφερόμενο καθώς και πλήρη τεχνικό φάκελο του οχήματος στην Τεχνική μας Υπηρεσία.
 2. Ανασκόπηση του τεχνικού φακέλου και ορισμός ημερομηνίας επιτόπιας επιθεώρησης του οχήματος.
 3. Επιτόπια επιθεώρηση του οχήματος.
 4. Έκδοση τεχνικής έκθεσης ελέγχου από την Τεχνική μας Υπηρεσία και κατάθεση του φακέλου στο αρμόδιο Υπουργείο.
 5. Έκδοση Έγκρισης Τύπου από το αρμόδιο Υπουργείο.

Σε ποιους φορείς και επιχειρήσεις απευθύνεται;

Σε όλους τους κατασκευαστές οχημάτων, σε όλους τους εισαγωγείς οχημάτων και γενικά σε όλες τις εταιρείες, που έχουν προμηθευτεί ένα ολοκληρωμένο όχημα προκειμένου να το θέσουν σε κυκλοφορία (έκδοση πινακίδων κυκλοφορίας).

Ποιοι μας εμπιστεύτηκαν (ενδεικτικά)

Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε., MERCEDES BENZ HELLAS A.E.E., Ζ. ΜΑΝΤΟΣ Α.Ε.Β.Ε., ΝΤΑΪΝΑ ΤΡΕΪΛΕΡΣ Α.Ε.

Ποια είναι τα οφέλη από τη λήψη της Έγκρισης Τύπου;

Είναι ο μοναδικός τρόπος  για ένα ολοκληρωμένο όχημα, ένα όχημα δηλαδή που έχει προκύψει από δυο στάδια κατασκευής, να λάβει πινακίδες κυκλοφορίας.

Σε ποιον μπορώ να απευθυνθώ για την πιστοποίηση;

Υπεύθυνος Επικοινωνίας: κ. Σωτήρχος Ιωάννης, τηλ.: 210 5220920, εσωτ.2057

Αίτηση

  Παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να κατεβάσετε το Gamification Primer μας

   Please fill the form bellow to download our Gamification Primer