ΕΚΒΑ Gap Assessment

Περιγραφή

Ο Ελληνικός Εθνικός Κανονισμός Βιομηχανικής Ασφάλειας (ΕΚΒΑ) είναι ένα σύνολο κανόνων, αντικείμενο των οποίων είναι η καθιέρωση μέτρων και διαδικασιών για τη διασφάλιση της προστασίας των Εθνικών Διαβαθμισμένων Πληροφοριών – Υλικών (ΕΔΠΥ). Ο ΕΚΒΑ αφορά οργανισμούς και επιχειρήσεις που αποκτούν πρόσβαση σε ΕΔΠΥ μέσα από ερευνητικά, αναπτυξιακά προγράμματα, ειδικές μελέτες επ’ ωφέλεια των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ), καθώς και προγράμματα ή συμβάσεις με αυτές. Ο ΕΚΒΑ καλύπτει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, όπως η οργάνωση της ασφάλειας σε έναν οργανισμό ή επιχείρηση, η εκτίμηση των κινδύνων και οι απαιτήσεις για τα μέσα και τον εξοπλισμό ασφαλείας που χρησιμοποιείται, θέματα εξουσιοδοτήσεων ασφαλείας προσωπικού, καθώς και οι προϋποθέσεις για την επιθεώρηση και την πιστοποίηση εγκαταστάσεων. Η TÜV AUSTRIA HELLAS, μέσω της υπηρεσίας ΕΚΒΑ Gap Assessment, καλύπτει την ανάγκη διενέργειας προ-ελέγχου ώστε να αναγνωριστούν τα κενά που υπάρχουν αναφορικά με τις απαιτήσεις του ΕΚΒΑ.

Σε ποιους φορείς και επιχειρήσεις απευθύνεται;

Η υπηρεσία ΕΚΒΑ Gap Assessment αφορά οργανισμούς ή επιχειρήσεις που προετοιμάζονται ή θέλουν να υλοποιήσουν τις προβλέψεις του Εθνικού Κανονισμού Βιομηχανικής Ασφάλειας (ΕΚΒΑ) γιατί υλοποιούν ερευνητικά, αναπτυξιακά προγράμματα, ειδικές μελέτες επ’ ωφέλεια των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ), καθώς και προγράμματα ή συμβάσεις που ενδέχεται να εμπεριέχουν Εθνικές Διαβαθμισμένες Πληροφορίες Υλικά (ΕΔΠΥ). Η παροχή της υπηρεσίας ΕΚΒΑ Gap Assessment δίνει στον οργανισμό ή την επιχείρηση μια πλήρη εικόνα των ενεργειών που πρέπει να υλοποιηθούν προκειμένου να προχωρήσει σε απόκτηση Πιστοποιητικού Ασφάλειας Εγκατάστασης (ΠΕΑ) από την Εθνική Αρχή Ασφαλείας (ΕΑΑ).

Σε ποιον μπορώ να απευθυνθώ για τη παροχή της υπηρεσίας;

Διεύθυνση Ελέγχων Συστημάτων Πληροφορικής. Υπεύθυνος: Θανάσης Μητσάκος, τηλέφωνο: 30 210 5220920 ext.2045, email: thanasis.mitsakos@tuv.at.

Αίτηση

    Παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να κατεβάσετε το Gamification Primer μας

      Please fill the form bellow to download our Gamification Primer