Έλεγχοι Κτηρίων

Σύντομη περιγραφή

H TÜV AUSTRIA HELLAS, κορυφαίος οργανισμός στον κλάδο των Επιθεωρήσεων και Πιστοποιήσεων στην αγορά, με αξιόπιστες υπηρεσίες στο χώρο των κτηριακών ελέγχων, δραστηριοποιείται στην αξιολόγηση τεχνικών εγγράφων και μελετών, στους ελέγχους κατά την κατασκευή νέων κτηρίων καθώς και στον έλεγχο υφιστάμενων κτηριακών κατασκευών.

Αναλυτική περιγραφή

Οι υπηρεσίες της  TÜV AUSTRIA HELLAS κατανέμονται σε 3 βασικές κατηγορίες:

 • Ο έλεγχος των τεχνικών εγγράφων περιλαμβάνει ανασκόπηση του φακέλου του κτηρίου (άδειες, μελέτες, συμβατικές υποχρεώσεις, ειδικές απαιτήσεις περιοχής) εάν πρόκειται για νέα κατασκευή, ενώ αν πρόκειται για υφιστάμενο κτήριο περιλαμβάνει ανασκόπηση αδειών, πιστοποιητικών κατασκευής και εγκαταστάσεων και βιβλίου συντήρησης/βλαβών.
 • Ο έλεγχος κατά την κατασκευή νέων κτηρίων μπορεί να γίνει σε προκαθορισμένες φάσεις της κατασκευής (θεμελίωση, στεγανοποίηση, τοιχοποιία, ξύλινες κατασκευές, δάπεδα κ.λπ.), στην ηλεκτρομηχανολογική εγκατάσταση (θέρμανση, ανελκυστήρες, υδραυλικά, κλιματισμός, πυρανίχνευση/πυρόσβεση, ΑΠΕ) και στο τελικό στάδιο (γενικός έλεγχος, λειτουργικοί έλεγχοι θέρμανσης/κλιματισμού και έξυπνων συστημάτων, έλεγχος/πιστοποίηση ανελκυστήρων και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων κ.λπ.).

Σε κάθε στάδιο της επιθεώρησης εκδίδονται Εκθέσεις Επιθεώρησης, οι οποίες αποτυπώνουν τους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν από το φορέα, την πρόοδο των εργασιών, τυχόν αποκλίσεις από το χρονοδιάγραμμα, τυχόν παραλείψεις και τις ενέργειες που θα πρέπει να γίνουν ώστε το έργο να ολοκληρωθεί συμμορφούμενο με τις προδιαγραφές.

 • Στα υφιστάμενα κτήρια γίνονται μη καταστροφικοί έλεγχοι για τον προσδιορισμό στατικής επάρκειας καθώς και σε δώματα, μονώσεις, τοίχους, πορτοπαράθυρα, δάπεδα, κ.λπ. Επίσης πραγματοποιείται αξιολόγηση των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων (οπτικοί έλεγχοι, υδραυλικά / ΖΝΧ, θερμομόνωση / θέρμανση, εξοπλισμός πυρόσβεσης, ηλεκτρολογικοί έλεγχοι) και γίνεται κοστολόγηση των αιτούμενων αποκαταστάσεων.

 

Οφέλη

Η επιθεώρηση και ο έλεγχος ενός κτηρίου, από έναν Οργανισμό διεθνούς κύρους και αξιοπιστίας, έχει τα εξής οφέλη:

 • Αξιόπιστη τεχνική αξιολόγηση του ακινήτου και διασφάλιση της ποιότητας και της ασφάλειας (για τον αγοραστή ή τον επενδυτή),
 • Πρόληψη / εντοπισμός σφαλμάτων και παραλήψεων,
 • Μείωση του διαχειριστικού κινδύνου,
 • Αξιολόγηση και τελική επιβεβαίωση της ορθής υλοποίησης,
 • Αρωγή στη σύνταξη τεχνικού φακέλου επενδύσεων (ευκολότερη δανειοδότηση της επένδυσης στο ελάχιστο κόστος ασφάλισής της).

 

Σε ποιους φορείς και επιχειρήσεις απευθύνεται;

Οι έλεγχοι απευθύνονται σε:

 • Επενδυτές ακινήτων
 • Διαχειριστές κτηρίων
 • Funds
 • Ιδιώτες
 • Κτηματομεσίτες
 • Χρηματοπιστωτικά/ασφαλιστικά Ιδρύματα

Σε ποιον μπορώ να απευθυνθώ για την πιστοποίηση;

Βιομηχανικοί Έλεγχοι, Υπεύθυνη Επικοινωνίας: κ. Διαμαντοπούλου Χαρά, τηλ.: 210 5220920, εσωτ.2012

  Παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να κατεβάσετε το Gamification Primer μας

   Please fill the form bellow to download our Gamification Primer