Έλεγχος Υδάτινων Πάρκων (WaterParks)

Σύντομη περιγραφή

Η TÜV AUSTRIA HELLAS, οργανισμός με συνεχή προσανατολισμό στην ασφάλεια, διαθέτει στο portfolio των υπηρεσιών του υπηρεσίες επιθεώρησης και πιστοποίησης εγκαταστάσεων υδάτινων πάρκων. Κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης εξετάζονται όλες οι απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών προτύπων για τη σωστή λειτουργία και συντήρηση ενός υδάτινου πάρκου.

Αναλυτική περιγραφή

Τα σχετικά διεθνή πρότυπα (ΕΝ 1069-1+ AC:2012, ΕΝ 1069-2 για υδατοτσουλήθρες, EN 15288-2:2008 για πισίνες και ΕΛΟΤ EN 13451-1: 2011 + A1: 2016, ΕΛΟΤ EN 13451-2: 2015, ΕΛΟΤ EN 13451-3: 2011 + A3: 2016 για εξοπλισμούς πισινών και υδατοπάρκων αναψυχής) θέτουν τις προδιαγραφές που πρέπει να πληρούνται από μία εγκατάσταση, ώστε να παρέχει την απαιτούμενη ασφάλεια στο χρήστη. Προδιαγράφουν μία σειρά απαιτήσεων, από την απαραίτητη σήμανση και οδηγίες ασφάλειας για τους χρήστες, ως και απαιτήσεις κατασκευής και συντήρησης. Η εφαρμογή των απαιτήσεων αυτών στο σχεδιασμό και τη λειτουργία της εγκατάστασης ελαχιστοποιεί τους κινδύνους κατά τη χρήση.

Σημεία επιθεώρησης αποτελούν:

  • οι πισίνες και ο εξοπλισμός αυτών (ενδεικτικά σκάλες, χειρολαβές, σημεία παγίδευσης, προστασία από πτώση),
  • οι υδατοτσουλήθρες (περιοχές εκκίνησης και εξόδου, σημεία παγίδευσης, κίνδυνος πτώσης, παροχές νερού, συντήρηση, έλεγχος μεταλλικής κατασκευής και στήριξη)
  • ύπαρξη της κατάλληλης σήμανσης για το χρήστη, όπως οδηγίες χρήσης και ασφάλειας, κατάλληλες πληροφορίες για την επικινδυνότητα της υδατοτσουλήθρας, καθώς και υπόδειξη για την κατάλληλη ηλικιακά ομάδα χρηστών
  • η συντήρηση των εγκαταστάσεων καθώς και η αποτελεσματικότητα του σχεδίου λειτουργίας και έκτακτων περιστατικών του υδάτινου πάρκου.

Με την ολοκλήρωση της επιθεώρησης και την πιστοποίηση της εγκατάστασης από το φορέα μας, ο ιδιοκτήτης / διαχειριστής της εγκατάστασης διασφαλίζει ότι η εγκατάσταση συμμορφώνεται ως προς τη λειτουργία της με τα διεθνή πρότυπα για τις υδατοτσουλήθρες, καλύπτοντας όλες τις προδιαγραφές για τη σωστή και ασφαλή λειτουργία της. Ο ιδιοκτήτης / διαχειριστής μπορεί δε να αξιοποιήσει το πιστοποιητικό αυτό στην επικοινωνία του με τις αρμόδιες αρχές ή με συνεργάτες / πελάτες του. Ο δε χρήστης διασφαλίζει ότι έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλειά του στην εγκατάσταση και ότι μπορεί να απολαύσει με ασφάλεια τις παροχές του υδάτινου πάρκου.

Να σημειωθεί ότι η TÜV AUSTRIA HELLAS μπορεί να παράσχει τις υπηρεσίες αυτές και κατά την ανέγερση της εγκατάστασης, ώστε να διασφαλιστεί εξ αρχής το τελικό αποτέλεσμα, τόσο από πλευράς κατάλληλων υποδομών (διαστάσεις και βάθη περιοχών εξόδου, απαιτήσεις υδατοτσουληθρών, προσβάσεις), όσο και σε επίπεδο λειτουργίας, όπως ανάγκες σε σήμανση, εκπαίδευση προσωπικού κ.ά.

Οφέλη

Οι ανεξάρτητες επιθεωρήσεις στα υδάτινα πάρκα, ειδικά όταν διενεργούνται από έναν διεθνώς αναγνωρισμένο και αξιόπιστο φορέα όπως η TÜV AUSTRIA HELLAS, παρέχουν στα εμπλεκόμενα μέρη τη διασφάλιση ότι οι εγκαταστάσεις λειτουργούν εντός διεθνώς αναγνωρισμένων προδιαγραφών, ελαχιστοποιώντας τους όποιους κινδύνους / ρίσκα συνεπάγεται η λειτουργία τους.

Σε ποιον μπορώ να απευθυνθώ για την πιστοποίηση;

Βιομηχανικοί Έλεγχοι, Υπεύθυνη Επικοινωνίας: κ. Διαμαντοπούλου Χαρά, τηλ.: 210 5220920, εσωτ.2012

    Παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να κατεβάσετε το Gamification Primer μας

      Please fill the form bellow to download our Gamification Primer