Ελληνικό Πρωινό

Σύντομη περιγραφή

Πρόκειται για ένα σήμα που επικεντρώνεται στην ελληνική γαστρονομική μας παράδοση, με στόχο να αποτελέσει κύριο στοιχείο της ταυτότητας του ελληνικού ξενοδοχειακού προϊόντος και κατ’ επέκταση εργαλείο προώθησης του ελληνικού τουρισμού. Το Σήμα «Ελληνικό Πρωινό» του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδας (Ξ.Ε.Ε.) έχει ως αντικείμενο τον εμπλουτισμό του πρωινού που προσφέρεται στα ελληνικά ξενοδοχεία με εγχώρια αγροδιατροφικά προϊόντα, καθώς και τοπικά εδέσματα που αναδεικνύουν τη γαστρονομική παράδοση και ταυτότητα κάθε ελληνικού τουριστικού προορισμού.

 

Αναλυτική περιγραφή

Το Σήμα «Ελληνικό Πρωινό» αποδίδεται από το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο κατόπιν επιθεώρησης από διαπιστευμένο/αναγνωρισμένο φορέα (TÜV AUSTRIA HELLAS), εφόσον διαπιστωθεί συμμόρφωση με τις απαιτήσεις όπως αυτές προκύπτουν από δύο κεντρικούς πυλώνες:

 • Ο πρώτος πυλώνας επικεντρώνεται στην παρουσίαση των εδεσμάτων και στη διασφάλιση προκαθορισμένων προδιαγραφών αισθητικής, στην ασφάλεια των τροφίμων και στην υγιεινή του χώρου, στην τήρηση ορθών πρακτικών χειρισμού των τροφίμων, στην δυνατότητα του προσωπικού να υποστηρίξει τη φιλοσοφία του και στο δείκτη ικανοποίησης του πελάτη.
 • Ο δεύτερος πυλώνας απορρέει από την κεντρική φιλοσοφία του Σήματος και αφορά στη σύνθεση του μπουφέ και στην επιλογή των εδεσμάτων, έτσι ώστε ο επισκέπτης να «πάρει μία γεύση» από τον τόπο που έχει επισκεφθεί.

Σε ποιους φορείς και επιχειρήσεις απευθύνεται;

Η αξιολόγηση για το Σήμα «Ελληνικό Πρωινό» απευθύνεται σε όλες τις ξενοδοχειακές μονάδες που διαθέτουν ΕΣΛ/Γνωστοποίηση σε ισχύ και παρέχουν πρωινό.

 

Ποια είναι τα οφέλη της πιστοποίησης;

Το «Ελληνικό Πρωινό» αποτελεί ένα καινοτόμο πρόγραμμα, ιδιαίτερης σημασίας, τόσο για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών ξενοδοχείων και ιδιαίτερα των μικρών και μεσαίων μονάδων, όσο και για την προαγωγή της ελληνικής γαστρονομίας ως χαρακτηριστικού διαφοροποίησης και ανάπτυξης του ελληνικού τουρισμού. Το Σήμα «Ελληνικό Πρωινό» αποτελεί ένα διαφοροποιημένο και αναγνωρισμένο brand που υποστηρίζεται διαρκώς και μπορεί να προσδώσει προστιθέμενη αξία σε μία τουριστική επιχείρηση καθώς:

 • Συμβάλλει στην αύξηση της ενεργής ζήτησης, δεδομένου ότι ο γαστρονομικός τουρισμός αποτελεί ένα από τα κυρίαρχα trends παγκοσμίως
 • Συμβάλλει στην αύξηση των δεικτών ικανοποίησης των αναγκών των πελατών και τη θεμελίωση ευκαιριών διατήρησης της επισκεψιμότητας  αφού το πρωινό αποτελεί βασικό κριτήριο επιλογής καταλύματος στις περισσότερες σχετικές εφαρμογές
 • Eντάσσει την πιστοποιημένη επιχείρηση σε ένα διαρκώς διερευνώμενο δίκτυο συνεργατών
 • Δημιουργεί ισχυρούς δεσμούς με τις τοπικές κοινωνίες και επιχειρήσεις

Επιπρόσθετα, η απόδοση 250 μορίων για την κατάταξη της ξενοδοχειακής μονάδας σε κατηγορίες αστέρων, αποτελεί σημαντικό κίνητρο για την ενσωμάτωση της εν λόγω υπηρεσίας στις παροχές μιας δομής φιλοξενίας.

 

Η επιλογή της TÜV AUSTRIA HELLAS για την αξιολόγηση του προγράμματος “Ελληνικό Πρωινό” του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδας:

 • Εξασφαλίζει την υπεύθυνη και αμερόληπτη αξιολόγηση της επιχείρησης από ένα οργανισμό με κύρος στο κλάδο της Πιστοποίησης
 • Προσδίδει προστιθέμενη αξία στην τουριστική επιχείρηση μέσα από την αξιοπιστία και τη δύναμη που αντανακλά το όνομα και σήμα μας (brand name)
 • προσφέρει τη δυνατότητα σε τουριστικές επιχειρήσεις για ολοκληρωμένες λύσεις μιας στάσης (one stop shop), παρέχοντας διαπιστευμένες υπηρεσίες επιθεώρησης, πιστοποίησης και εκπαίδευσης για την καθολική κάλυψη των αναγκών και τη διασφάλιση δραστηριοτήτων τους.

Ποια είναι η διαδικασία της πιστοποίησης;

Η διαδικασία χορήγησης του σήματος «Ελληνικό Πρωινό» περιλαμβάνει τα παρακάτω βήματα:

 Σε ποιους φορείς και επιχειρήσεις απευθύνεται;

Η αξιολόγηση για το Σήμα «Ελληνικό Πρωινό» απευθύνεται σε όλες τις ξενοδοχειακές μονάδες που διαθέτουν ΕΣΛ/Γνωστοποίηση σε ισχύ και παρέχουν πρωινό.

 

Ποια είναι τα οφέλη της πιστοποίησης;

Το «Ελληνικό Πρωινό» αποτελεί ένα καινοτόμο πρόγραμμα, ιδιαίτερης σημασίας, τόσο για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών ξενοδοχείων και ιδιαίτερα των μικρών και μεσαίων μονάδων, όσο και για την προαγωγή της ελληνικής γαστρονομίας ως χαρακτηριστικού διαφοροποίησης και ανάπτυξης του ελληνικού τουρισμού. Το Σήμα «Ελληνικό Πρωινό» αποτελεί ένα διαφοροποιημένο και αναγνωρισμένο brand που υποστηρίζεται διαρκώς και μπορεί να προσδώσει προστιθέμενη αξία σε μία τουριστική επιχείρηση καθώς:

▪ Συμβάλλει στην αύξηση της ενεργής ζήτησης την ενεργή ζήτηση, δεδομένου ότι ο γαστρονομικός τουρισμός αποτελεί ένα από τα κυρίαρχα trends παγκοσμίως,

▪ Συμβάλλει στην αύξηση των δεικτών ικανοποίησης των αναγκών των πελατών και τη θεμελίωση ευκαιριών διατήρησης της επισκεψιμότητας αφού το πρωινό αποτελεί βασικό κριτήριο επιλογής καταλύματος στις περισσότερες σχετικές εφαρμογές

▪ Eντάσσει την πιστοποιημένη επιχείρηση σε ένα διαρκώς διερευνώμενο δίκτυο συνεργατών

▪ Δημιουργεί ισχυρούς δεσμούς με τις τοπικές κοινωνίες και επιχειρήσεις

Επιπρόσθετα, η απόδοση 250 μορίων για την κατάταξη της ξενοδοχειακής μονάδας σε κατηγορίες αστέρων, αποτελεί σημαντικό κίνητρο για την ενσωμάτωση της εν λόγω υπηρεσίας στις παροχές μιας δομής φιλοξενίας.

 

Η επιλογή της TÜV AUSTRIA HELLAS για την αξιολόγηση του προγράμματος “Ελληνικό Πρωινό” του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδας:

 • Εξασφαλίζει την υπεύθυνη και αμερόληπτη αξιολόγηση της επιχείρησης από ένα οργανισμό με κύρος στο κλάδο της Πιστοποίησης
 • προσδίδει προστιθέμενη αξία στην τουριστική επιχείρηση μέσα από την αξιοπιστία και τη δύναμη που αντανακλά το όνομα και σήμα μας (brand name)
 • προσφέρει τη δυνατότητα σε τουριστικές επιχειρήσεις για ολοκληρωμένες λύσεις μιας στάσης (one stop shop), παρέχοντας διαπιστευμένες υπηρεσίες επιθεώρησης, πιστοποίησης και εκπαίδευσης για την καθολική κάλυψη των αναγκών και τη διασφάλιση δραστηριοτήτων τους.

 

Σε ποιον μπορώ να απευθυνθώ για την πιστοποίηση;

Υπεύθυνη Τμήματος Πιστοποίησης Υπηρεσιών Τουρισμού: Θεανώ Μπάκα, τηλ. 210 5220920, εσωτ. 2006

Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών, Υπεύθυνη Επικοινωνίας: Άννα Τοπαλτζίκη, τηλ. 210 5220920 εσωτ. 2064

TUV Hellas Austria

Αίτηση για αξιολόγηση του προγράμματος

  Παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να κατεβάσετε το Gamification Primer μας

   Please fill the form bellow to download our Gamification Primer