Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας στις Υπηρεσίες Υγείας (ΕΝ 15224)

Σύντομη περιγραφή

Το Πρότυπο EN 15224 είναι ένα εξειδικευμένο πρότυπο, που αφορά στην εφαρμογή συστήματος διαχείρισης ποιότητας στο χώρο της υγείας.

Αναλυτική περιγραφή

Το εν λόγω πρότυπο καλύπτοντας τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001 και περιλαμβάνοντας επιπλέον απαιτήσεις για την ασφάλεια των ασθενών και τη διαχείριση των κλινικών κινδύνων αποτελεί μία εξαιρετική επιλογή για τους οργανισμούς παροχής υγειονομικής περίθαλψης.
Η συμμόρφωση ενός οργανισμού με το πρότυπο του επιτρέπει να στοχεύει σε μία μακροπρόθεσμη βελτίωση των υπηρεσιών υγείας. Με την πιστοποίηση του Προτύπου ΕΝ 15224, ο οργανισμός όχι μόνο αυξάνει την οργανωτική του αποτελεσματικότητα και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών του, αλλά και την αποφυγή δυνητικών λαθών. Επιπλέον βελτιώνει την εμπορικότητά του κερδίζοντας παγκόσμια προβολή και την εμπιστοσύνη των καταναλωτών μέσω της δέσμευσής του να παρέχει σταθερά υψηλά επίπεδα υπηρεσιών.

Ποια είναι η διαδικασία της πιστοποίησης;

Κανονισμός πιστοποίησης

Αίτηση πιστοποίησης

Σε ποιους φορείς και επιχειρήσεις απευθύνεται;

Η πιστοποίηση απευθύνεται σε όλους τους οργανισμούς παροχής υπηρεσιών υγείας όπως πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια παροχή ιατρικής φροντίδας, νοσοκομεία, κλινικές, υπηρεσίες αποκατάστασης υγείας ή ανακουφιστικής φροντίδας, υπηρεσίες υγείας ασθενών με χρόνια νοσήματα, κέντρα υγείας, διαγνωστικά κέντρα, ιατρεία, οδοντιατρεία, φαρμακεία, οίκοι ευγηρίας οργανισμοί παροχής υπηρεσιών φροντίδας σε άτομα με ειδικές ανάγκες κ.ά.

Ποια είναι τα οφέλη από τη λήψη της πιστοποίησης;

Τα πλεονεκτήματα από την εφαρμογή και την Πιστοποίηση ενός Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το ΕΝ 15224 είναι:

  • διασφάλιση της συμμόρφωσης της μονάδας υγείας με τις απαιτήσεις της υφιστάμενης Εθνικής και Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας
  • βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πελάτες – ασθενείς
  • μείωση των παραπόνων ασθενών – συνοδών
  • μείωση του διαχειριστικού κόστους
  • Διασφάλιση και πρόληψη της διαχείρισης των κλινικών κινδύνων

 

Σε ποιον μπορώ να απευθυνθώ για την πιστοποίηση;

Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών, Υπεύθυνη Επικοινωνίας: κ. Άννα Τοπαλτζίκη, τηλ.: 210 5220920, εσωτ.187