• Ελληνικα
    • Αγγλικα

Επικύρωση της Ασφάλειας στο Υπολογιστικό Νέφος

Το Cloud AAP Validation Assessment αποτελεί το πρώτο και μοναδικό εξειδικευμένο σύστημα επικύρωσης της ασφάλειας του παρόχου υπηρεσιών Cloud. Έχει δημιουργηθεί από τον ανεξάρτητο οργανισμό Holistic Information Security Practitioner Institute (HISPI) με βάση την Αμερική και μέλη σε όλο τον κόσμο. 

Η TÜV AUSTRIA HELLAS μπορεί να διενεργήσει επιθεωρήσεις στο συγκεκριμένο αντικείμενο για απονομή του διεθνούς αναγνωρίσιμου σήματος Cloude Assurance Seal.

Σε ποιον μπορώ να απευθυνθώ για την πιστοποίηση;

Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών, Υπεύθυνη Επικοινωνίας: κ. Άννα Τοπαλτζίκη, τηλ.: 210 5220920, εσωτ.187

Αίτηση πιστοποίησης