Επισιτισμός και Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων

Σε ποιους απευθύνεται

Η Πιστοποίηση αφορά εργαζόμενους, οι οποίοι γνωρίζουν και εφαρμόζουν τους τρόπους σερβιρίσματος για κάθε σύστημα λειτουργίας και είδος γεύματος στο εστιατόριο, συνθέτουν μενού και καταλόγους εστιατορίων όλων των τύπων, αναγνωρίζουν τα χαρακτηριστικά των κρασιών και ενημερώνουν τον πελάτη της επιχείρησης ώστε να ικανοποιούν τις ανάγκες του, προετοιμάζουν και λειτουργούν το μπαρ, σερβίρουν όλες τις κατηγορίες ποτών στο μπαρ σε ανάλογο ποτήρι και μερίδα σερβιρίσματος και συνθέτουν ένα κατάλογο μπαρ.

Διαδικασία Πιστοποίησης

Ο εξεταστικός μηχανισμός αποτελείται από θεωρητική εξέταση.
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των εξετάσεων απονέμεται στον επαγγελματία πιστοποιητικό συμμόρφωσης, πενταετούς διάρκειας.

Η διαδικασία Πιστοποίησης για την ειδικότητα αυτή είναι Διαπιστευμένη από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.), σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου ISO/IEC 17024.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Σχήμα Πιστοποίησης, τις ημερομηνίες εξετάσεων, τις προϋποθέσεις συμμετοχής και το κόστος Πιστοποίησης, παρακαλούμε επισκεφτείτε το certifyprofessionals.gr ή επικοινωνήστε με τη Διεύθυνση Πιστοποίησης Προσώπων (210 5220920, people.certification@tuv.at).

    Παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να κατεβάσετε το Gamification Primer μας

      Please fill the form bellow to download our Gamification Primer