• Ελληνικα
  • Αγγλικα

Εξαγωγές

Σύντομη περιγραφή

Για την εξαγωγή προϊόντων στη Σαουδική Αραβία, την Αίγυπτο, την Αλγερία και τη Λιβύη είναι υποχρεωτική η συνοδεία του φορτίου από Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης (SASO Certificate of Conformity, GOEIC Certificate of Conformity, Algeria Certificate of Quality Control, Libya Certificate of Inspection αντίστοιχα).

Η TÜV AUSTRIA HELLAS, σε συνεργασία με τις εταιρίες του Group TÜV AUSTRIA, δραστηριοποιείται στις Πιστοποιήσεις Συμμόρφωσης για εξαγωγές στις παραπάνω χώρες.

 

Αναλυτική περιγραφή

Σαουδική Αραβία: Σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς, κάθε φορτίο, που εισέρχεται στη Σαουδική Αραβία πρέπει να συνοδεύεται από Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης (SASO)με τις προδιαγραφές και τη νομοθεσία της Σαουδικής Αραβίας.

Ελεγχόμενες κατηγορίες προϊόντων

Όλα τα καταναλωτικά αγαθά που εξάγονται στο Βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας εκτός από:

 • Εισαγωγές από τα Διπλωματικά Σώματα, προξενεία, διεθνείς οργανισμούς του Διπλωματικού και Προξενικού σώματος που είναι διαπιστευμένα από την κυβέρνηση.
 • Εισαγωγές σε όλους τους τομείς των στρατιωτικών δυνάμεων, όπως πυρομαχικά, όπλα, εξοπλισμός, στρατιωτικά μέσα μεταφοράς και ανταλλακτικά τους και κάθε άλλο υλικό.
 • Εισαγωγές, που πραγματοποιούν φιλανθρωπικές οργανώσεις
 • Τρόφιμα και γεωργικά προϊόντα
 • Φάρμακα, Ιατρικές συσκευές και εξοπλισμός
 • Ακατέργαστο πετρέλαιο

Έγγραφα που χρειάζονται για τον έλεγχο

 • Αίτηση για Πιστοποίηση (RFC: Request for Certification)
 • Προτιμολόγιο (Proforma Invoice)
 • Έγκυρη αναφορά ελέγχου (Test Report)
 • LC (Letter of Credit) αν υπάρχει

Αίγυπτος: Σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς, κάθε φορτίο που εισέρχεται στην Αίγυπτο πρέπει να συνοδεύεται από Πιστοποιητικό GOEIC που να διασφαλίζει ότι τα προϊόντα είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και τα πρότυπα της Αιγύπτου, καθώς και με ισχύοντα διεθνή πρότυπα.

Ελεγχόμενες κατηγορίες προϊόντων

 • Τρόφιμα (Food and foodstuff)
 • Καλλυντικά και είδη προσωπικής υγιεινής (Cosmetics and Hygiene)
 • Κατασκευαστικά προϊόντα (Construction Products)
 • Είδη κουζίνας (Kitchenware)
 • Ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα (Electrical and electronic products)
 • Έπιπλα και προσωπικά αξεσουάρ (Furniture and personal accessories)
 • Προϊόντα σχετικά με την αυτοκίνηση και τις μεταφορές (Automotive and transportation)
 • Παιδικά παιχνίδια (Toys)
 • Ρούχα και υφάσματα (Clothing and textile)

Έγγραφα που χρειάζονται για τον έλεγχο

 • Αίτηση για Πιστοποίηση (RFC: Request for Certification)
 • Προτιμολόγιο (Proforma Invoice)
 • Έγκυρη αναφορά ελέγχου (TestReport)

Αλγερία: Σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς, κάθε φορτίο που εισέρχεται στην Αλγερία πρέπει να συνοδεύεται από Πιστοποιητικό Ποιότητας (Quality Certificate), από εγκεκριμένο φορέα Πιστοποίησης, που να διασφαλίζει ότι τα προϊόντα είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και τα πρότυπα της Αλγερίας.

Ελεγχόμενες κατηγορίες προϊόντων

Όλα τα προϊόντα, συνοδευμένα από Letter of Credit.

Έγγραφα που χρειάζονται για τον έλεγχο

 • Αίτηση για Πιστοποίηση (RFC: Request for Certification)
 • Προτιμολόγιο (Proforma Invoice)
 • Letter of Credit
 • Έγκυρη αναφορά ελέγχου (Test Report), εφόσον απαιτείται από το LC

Λιβύη: Σύμφωνα με τον κανονισμό “Resolution of Governor of Central Bank of LibyaN° 96 dated 30April 2015” κάθε φορτίο, που εισέρχεται στη Λιβύη πρέπει να συνοδεύεται από Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης.

Ελεγχόμενες κατηγορίες προϊόντων

Όλα τα προϊόντα, συνοδευμένα από Letter of Credit.

Έγγραφα που χρειάζονται για τον έλεγχο

 • Αίτηση για Πιστοποίηση (RFC: Request for Certification)
 • Προτιμολόγιο (Proforma Invoice)
 • Letter of Credit

 

Διαδικασία πιστοποίησης

Για τον προγραμματισμό επιθεώρησης, με σκοπό την έκδοση Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης, ο ενδιαφερόμενος χρειάζεται να προσκομίσει συμπληρωμένη τη σχετική αίτηση (Request For Certification) καθώς και σχετικά έγγραφα (περιγραφή προϊόντος, πιστοποιητικά ποιότητας). Εφόσον ελεγχθούν τα παραπάνω έγγραφα, ο ενδιαφερόμενος ενημερώνεται για τις προϋποθέσεις Πιστοποίησης και το κόστος των υπηρεσιών και στη συνέχεια προγραμματίζεται η επιθεώρηση σε συνεννόηση με τον ενδιαφερόμενο. Την επιθεώρηση ακολουθεί η σύνταξη της έκθεσης ελέγχου, η οποία υπογράφεται από τον επιθεωρητή και τον ενδιαφερόμενο και κατόπιν εκδίδεται το Πιστοποιητικό.

Σε ποιους φορείς και επιχειρήσεις απευθύνεται;

Σε όλες τις επιχειρήσεις που επιθυμούν να εξάγουν τα προϊόντα τους στη Σαουδική Αραβία, την Αίγυπτο, την Αλγερία και τη Λιβύη.

Σε ποιον μπορώ να απευθυνθώ για την πιστοποίηση;

Τομέας Βιομηχανικών Ελέγχων, Υπεύθυνη Επικοινωνίας: κ. Διαμαντοπούλου Χαρά, τηλ.: 210 5220920, εσωτ.110