Εξέταση τύπου ανελκυστήρων

Η TÜV AUSTRIA HELLAS παρέχει υπηρεσίες εξέτασης τύπου ΕΕ ανελκυστήρων, σύμφωνα με την οδηγία 2014/33/ΕΕ, παράρτημα IVB.

Πρόκειται για τη διαδικασία με την οποία ο Κοινοποιημένος Οργανισμός διαπιστώνει και βεβαιώνει, μέσω εξέτασης και δοκιμών, ότι ένα μοντέλο ανελκυστήρα και ο τεχνικός του φάκελος ικανοποιούν τις απαιτήσεις της Οδηγίας.

Οι παραπάνω υπηρεσίες συμπεριλαμβάνονται στις διαδικασίες εκτίμησης της συμμόρφωσης των ανελκυστήρων, οι οποίες προβλέπονται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθμό 39507/167/Φ.9.2 (ΦΕΚ1047/Β/2016) με την οποία προσαρμόστηκε η Ελληνική Νομοθεσία στην Ευρωπαϊκή Οδηγία 2014/33/ΕΕ

Η τήρηση των παραπάνω διαδικασιών εκτίμησης της συμμόρφωσης είναι ευθύνη της εταιρείας σχεδιασμού και κατασκευής του μοντέλου ανελκυστήρα.

Επικοινωνήστε μαζί μας, τηλεφωνικά στο 2105225888 ή στο e-mail: lifts@tuv.at και οι εξειδικευμένοι συνεργάτες μας θα είναι στη διάθεσή σας για περαιτέρω ενημέρωση και εξυπηρέτηση των αναγκών σας.

    Παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να κατεβάσετε το Gamification Primer μας

      Please fill the form bellow to download our Gamification Primer