Εξέταση τύπου ανελκυστήρων

Η TÜV AUSTRIA HELLAS παρέχει υπηρεσίες εξέτασης τύπου ΕΕ ανελκυστήρων, σύμφωνα με την οδηγία 2014/33/ΕΕ, παράρτημα IVB.

Πρόκειται για τη διαδικασία με την οποία ο Κοινοποιημένος Οργανισμός διαπιστώνει και βεβαιώνει, μέσω εξέτασης και δοκιμών, ότι ένα μοντέλο ανελκυστήρα και ο τεχνικός του φάκελος ικανοποιούν τις απαιτήσεις της Οδηγίας.

Οι παραπάνω υπηρεσίες συμπεριλαμβάνονται στις διαδικασίες εκτίμησης της συμμόρφωσης των ανελκυστήρων, οι οποίες προβλέπονται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθμό 39507/167/Φ.9.2 (ΦΕΚ1047/Β/2016) με την οποία προσαρμόστηκε η Ελληνική Νομοθεσία στην Ευρωπαϊκή Οδηγία 2014/33/ΕΕ

Η τήρηση των παραπάνω διαδικασιών εκτίμησης της συμμόρφωσης είναι ευθύνη της εταιρείας σχεδιασμού και κατασκευής του μοντέλου ανελκυστήρα.

Επικοινωνήστε μαζί μας, τηλεφωνικά στο 2105225888 ή στο e-mail: lifts@tuv.at και οι εξειδικευμένοι συνεργάτες μας θα είναι στη διάθεσή σας για περαιτέρω ενημέρωση και εξυπηρέτηση των αναγκών σας.