Κατασκευαστικά στοιχεία ασφάλειας ανελκυστήρων

Τα Κατασκευαστικά Στοιχεία Ασφάλειας (ΚΣΑ) των Ανελκυστήρων, όπως ορίζονται στο παράρτημα III της Οδηγίας 2014/33/EE, είναι τα εξής:

 • Κλειδαριές θυρών φρέατος
 • Προστατευτικές διατάξεις, οι οποίες εμποδίζουν την πτώση του θαλάμου ή ανεξέλεγκτες κινήσεις
 • Περιοριστήρες ταχύτητας
 • Προσκρουστήρες
 • Βαλβίδες θραύσης σε έμβολα υδραυλικών ανελκυστήρων
 • Ηλεκτρονικές διατάξεις που παρεμβάλλονται σε ηλεκτρικά κυκλώματα ασφαλείας.

Η TÜV AUSTRIA HELLAS παρέχει τις παρακάτω υπηρεσίες αξιολόγησης ΚΣΑ ανελκυστήρων:

 • Εξέταση Τύπου «ΕΕ» ΚΣΑ, σύμφωνα με την Οδηγία 2014/33/ΕΕ παράρτημα IVA. Πρόκειται για τη διαδικασία με την οποία ο Κοινοποιημένος Οργανισμός διαπιστώνει και βεβαιώνει, μέσω εξέτασης και δοκιμών, ότι το αντιπροσωπευτικό μοντέλο του κατασκευαστικού στοιχείου ασφαλείας και ο τεχνικός του φάκελος ικανοποιούν τις απαιτήσεις της Oδηγίας.
 • Δειγματοληπτικός Έλεγχος ΚΣΑ, σύμφωνα με την Οδηγία 2014/33/EE παράρτημα IX Πρόκειται για τη διαδικασία με την οποία ο Κοινοποιημένος Οργανισμός διεξάγει ελέγχους και δοκιμές σε κατάλληλα επιλεγμένα δείγματα του ΚΣΑ και σε τυχαία χρονικά διαστήματα. Εφαρμόζεται σε ΚΣΑ που έχουν υποστεί προηγούμενα τη διαδικασία Εξέτασης Τύπου «ΕΕ»

 

Επικοινωνήστε μαζί μας, τηλεφωνικά στο 2105225888 ή στο e-mail: lifts@tuv.at και οι εξειδικευμένοι συνεργάτες μας θα είναι στη διάθεσή σας για περαιτέρω ενημέρωση και εξυπηρέτηση των αναγκών σας.

Κανονισμός πιστοποίησης

Αίτηση πιστοποίησης

  Παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να κατεβάσετε το Gamification Primer μας

   Please fill the form bellow to download our Gamification Primer