Εξωτερικός πωλητής

Σε ποιους απευθύνεται:

Η Πιστοποίηση αφορά τους εργαζόμενους οι οποίοι:

  • αναζητούν τον υποψήφιο πελάτη, τον επισκέπτονται στο χώρο του και τον «διεκδικούν» παρουσιάζοντας την ελκυστική τους προσφορά
  • προωθούν τις πωλήσεις προϊόντων ή υπηρεσιών στην αγορά για λογαριασμό επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα
  • επιλύουν συνεχώς προβλήματα και ταυτόχρονα συμβουλεύουν τους πελάτες τους, κατευθύνοντάς τους στη σωστή επιλογή

 

Διαδικασία Πιστοποίησης:

Ο εξεταστικός μηχανισμός αποτελείται από θεωρητική εξέταση.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των εξετάσεων, απονέμεται στον επαγγελματία πιστοποιητικό συμμόρφωσης, πενταετούς διάρκειας.

Η διαδικασία Πιστοποίησης για την ειδικότητα αυτή είναι Διαπιστευμένη από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.), σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου ISO/IEC 17024.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Σχήμα Πιστοποίησης, τις ημερομηνίες εξετάσεων, τις προϋποθέσεις συμμετοχής και το κόστος Πιστοποίησης, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

Κανονισμός πιστοποίησης

Αίτηση πιστοποίησης