Φυσικό Αέριο

Σύντομη περιγραφή

H TÜV AUSTRIA Hellas δραστηριοποιείται σε επιθεωρήσεις και πιστοποιήσεις υλικών ή/και δικτύων Φυσικού Αερίου, καθώς επίσης και σε μελέτες ΗΑΖΟΡ εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου, διαθέτοντας μεγάλη εμπειρία σε Εθνικά και Διεθνή Projects.

Αναλυτική περιγραφή

H TÜV AUSTRIA HELLAS δραστηριοποιείται στον Τομέα του Φυσικού Αερίου κυρίως στα ακόλουθα πεδία:

 • Επιθεώρηση παραγωγής υλικών Φυσικού Αερίου (Shop Inspection)
 • Επιθεώρηση κατασκευής δικτύων Φυσικού Αερίου (Field Inspection)
 • Πιστοποίηση CE Μονάδων/Εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου
 • Μελέτες HAZOP σε Εγκαταστάσεις Φυσικού Αερίου

Η TÜV AUSTRIA HELLAS είναι διαπιστευμένος φορέας από το Ε.ΣΥ.Δ. κατά ISO 17020 ως Φορέας Επιθεώρησης Τύπου Α για αρχικό και περιοδικό έλεγχο συστημάτων μεταφοράς φυσικού αερίου υψηλής, μέσης και χαμηλής πίεσης βάσει της ακόλουθης νομοθεσίας:

 • ΥΑ Δ3/Α/οικ.4303 ΠΕ 26510 (ΦΕΚΒ’603Β/5.3.2012)
 • ΥΑ Δ3/Α/17013/2006 (ΦΕΚ Β’1552/24.10.2006)
 • ΥΑ Δ3/Α/14715/2006 (ΦΕΚ Β’1530/19.10.2006)

Εμπειρία

Εκτός από τις πιστοποιήσεις υλικών κι εργασιών για λογαριασμό των ελληνικών εταιριών, που δραστηριοποιούνται στο Φυσικό Αέριο [ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΣΦΑ), ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ), ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ και ΕΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, η TÜV AUSTRIA HELLAS έχει επίσης αναλάβει επιθεωρήσεις σε έργα διεθνούς εμβέλειας, όπως ο TAP (TRANS ADRIATIC PIPELINE). Τα μεγαλύτερα και σπουδαιότερα έργα Φυσικού Αερίου στην Ελλάδα φέρουν τη σφραγίδα της TÜV AUSTRIA HELLAS, που διασφάλισε την αξιοπιστία και την ασφάλεια των εγκαταστάσεων.

Σε ποιον μπορώ να απευθυνθώ για την πιστοποίηση;

Βιομηχανικοί Έλεγχοι, Υπεύθυνη Επικοινωνίας: κα. Διαμαντοπούλου Χαρά, τηλ.: 210 5220920, εσωτ. 2012

  Παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να κατεβάσετε το Gamification Primer μας

   Please fill the form bellow to download our Gamification Primer