• Ελληνικα
    • Αγγλικα

GDPR Initial Assessment by TÜV AUSTRIA

Το GDPR Initial Assessment by TÜV AUSTRIA αποτελεί μεθοδολογία για την αναγνώριση της τρέχουσας κατάστασης συμμόρφωσης του οργανισμού ως προς τις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR). Με βάση τα αποτελέσματα αυτής της αξιολόγησης, ο αξιολογούμενος οργανισμός – εταιρεία έχει τη δυνατότητα να διαπιστώσει αναλυτικά τα σημεία εκείνα στα οποία καταγράφονται αποκλίσεις από τις απαιτήσεις του GDPR και να λάβει τις κατάλληλες διορθωτικές – βελτιωτικές ενέργειες.

 

Σε ποιον μπορώ να απευθυνθώ για την πιστοποίηση;

Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών, Υπεύθυνη Επικοινωνίας: κ. Άννα Τοπαλτζίκη, τηλ.: 210 5220920, εσωτ.187

Αίτηση πιστοποίησης