• Ελληνικα
  • Αγγλικα

GLOBALG.A.P. Integrated Farm Assurance (IFA) – Ιχθυοκαλλιέργειες

Σύντομη Περιγραφή

To GLOBALG.A.P. Integrated Farm Assurance (IFA) – Aquaculture είναι παγκοσμίως αναγνωρισμένο πρότυπο πιστοποίησης για ολόκληρη την αλυσίδα της Ιχθυοκαλλιέργειας. Ορίζει το πλαίσιο ορθών ιχθυοκαλλιεργητικών πρακτικών στην καλλιέργεια εξημερωμένων ειδών ψαριών.

 

Αναλυτική Περιγραφή

Το πρότυπο υδατοκαλλιέργειας GLOBALG.A.P. θέτει αυστηρά κριτήρια για:

 • Νομική συμμόρφωση
 • Ασφάλεια τροφίμων
 • Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων
 • GLOBALG.A.P. Αξιολόγηση κινδύνου για την κοινωνική πρακτική (GRASP)
 • Καλή διαβίωση των ζώων
 • Περιβαλλοντική και οικολογική φροντίδα

 

Ποια είναι η διαδικασία πιστοποίησης;

Μπορείτε να κατεβάσετε τον κανονισμό πιστοποίησης εδώ. Ο κανονισμός περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία επιθεώρησης, την έκδοση και τη διατήρηση του πιστοποιητικού.

Κανονισμός πιστοποίησης

Αίτηση πιστοποίησης

Σε ποιους φορείς και επιχειρήσεις απευθύνεται;  

Το GLOBALG.A.P. Ιχθυοκαλλιέργεια απευθύνεται σε όλους τους εκτροφείς ιχθυοκαλλιέργειας και ειδικότερα σε αυτούς που διαθέτουν προϊόντα σε λιανέμπορους. Το πρότυπο απαιτείται σε εταιρείες που στοχεύουν κατά κύριο λόγο στην Ευρωπαϊκή αγορά.

 

Ποια είναι τα οφέλη από τη λήψη της πιστοποίησης;

Οι απαιτήσεις για την ποιότητα και την ασφάλεια των τροφίμων από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη (καταναλωτές, παραγωγούς, λιανέμπορους, αρχές) αυξάνονται συνεχώς. Η πιστοποίηση GLOBALG.A.P. Ιχθυοκαλλιέργεια παρέχει τα απαραίτητα στοιχεία και το απαραίτητο τεκμήριο για την εταιρεία, παρέχοντας την απόδειξη για την ακόλουθη ολιστική προσέγγιση: 

Ευζωία – Πρόνοια εργαζομένων – Ασφάλεια τροφίμων – Περιβάλλον & Βιοποικιλότητα – Ιχνηλασιμότητα

Πιο συγκεκριμένα:

Λειτουργικά οφέλη

 • επικοινωνία των στόχων και προσδοκιών της διοίκησης σε όλα τα επίπεδα του οργανισμού και κοινή αντίληψη των λειτουργικών διαδικασιών της επιχείρησης
 • συνεχής και συστηματική ενημέρωση και προσαρμογή σε κανονιστικές και νομοθετικές απαιτήσεις
 • ορθολογική διαχείριση πόρων
 • άμεση ανταπόκριση στις απαιτήσεις της αγοράς και ευελιξία στην προσαρμογή της επιχείρησης μέσα από την προσέγγιση «Ανάλυσης ρίσκου»
 • ενσωμάτωση καλών ιχθυοκαλλιεργητικών πρακτικών στην καλλιέργεια

 

Εμπορικά οφέλη

 • επίδειξη τεκμηριωμένης ικανότητας για παραγωγή ποιοτικών προϊόντων και ασφαλών τροφίμων
 • ενίσχυση της προωθητικής στρατηγικής και των εμπορικών στόχων του οργανισμού
 • χρήση και επικοινωνία του αναγνωρίσιμου λογοτύπου του GLOBALG.A.P. στην εταιρική επικοινωνία, με ανάδειξη της συμμόρφωσης με ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο

 

Σε ποιον μπορώ να απευθυνθώ για την πιστοποίηση;

Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών, Υπεύθυνος Επικοινωνίας: κ. Άννα Τοπαλτζίκη: τηλ.: 2105220920, εσωτ. 187