Γραμματέας Διοίκησης

Σε ποιους απευθύνεται:

Η Πιστοποίηση αφορά το ανώτερο επίπεδο επαγγελματικής ιεραρχίας των υπαλλήλων διοικητικής υποστήριξης, που στο πλαίσιο μιας οργανωτικής ιεραρχικής δομής, μέσω προκαθορισμένων οδηγιών και διαδικασιών, αναλαμβάνουν να διεκπεραιώσουν μέρος ή σύνολο διοικητικών υποστηρικτικών εργασιών γραφείου ενός Οργανισμού, υπό την καθοδήγηση προϊσταμένου και με σκοπό την αποτελεσματική λειτουργία του Οργανισμού. Οι Γραμματείς Διοίκησης επιτελούν τις ίδιες κύριες και επιμέρους επαγγελματικές εργασίες και λειτουργίες με αυτές του υπαλλήλου διοικητικής υποστήριξης, έχοντας όμως σημαντικά μεγαλύτερο βαθμό οργανωτικής και επιτελικής ευθύνης ανάπτυξης πρωτοβουλιών και λήψης αποφάσεων στην εργασία.

 

Διαδικασία Πιστοποίησης:

Ο εξεταστικός μηχανισμός αποτελείται από θεωρητική και πρακτική εξέταση.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των εξετάσεων (θεωρητικού και πρακτικού μέρους), απονέμεται στον επαγγελματία πιστοποιητικό συμμόρφωσης, τετραετούς διάρκειας.

Η διαδικασία Πιστοποίησης για την ειδικότητα αυτή είναι Διαπιστευμένη από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.), σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου ISO/IEC 17024.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Σχήμα Πιστοποίησης, τις ημερομηνίες εξετάσεων, τις προϋποθέσεις συμμετοχής και το κόστος Πιστοποίησης, παρακαλούμε επισκεφτείτε το certifyprofessionals.gr ή επικοινωνήστε με τη Διεύθυνση Πιστοποίησης Προσώπων (210 5220920, people.certification@tuv.at).

 

    Παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να κατεβάσετε το Gamification Primer μας

      Please fill the form bellow to download our Gamification Primer