Ιδιωτικό Σχήμα We do local

Σύντομη περιγραφή

Το «We do local» αποτελεί σχήμα πιστοποίησης τουριστικών καταλυμάτων και πλοίων που δημιουργήθηκε για επιχειρήσεις που ενισχύουν την τοπική παραγωγή και οικονομία και προάγουν την ελληνική φιλοξενία. Αφορά επιχειρήσεις που τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που προσφέρουν, προβάλλουν τον πολιτισμό, τη γαστρονομία, το περιβάλλον και την αειφορία του τόπου τους.

Το πρότυπο «We do local» αποτελεί σημείο αναφοράς για την συντονισμένη στρατηγική ανάδειξη της αξίας της τουριστικής εμπειρίας και της αριστείας του τουριστικού επιχειρείν στην Ελλάδα. Αποτελεί έναν ουσιαστικό μοχλό τοπικής, οικονομικής, πολιτιστικής, οικολογικής και κοινωνικής ανάπτυξης για την κοινωνία, στην οποία δρα, υπό συγκεκριμένους όρους και αυστηρές προδιαγραφές, παρουσιάζοντας μετρήσιμα αποτελέσματα.

 

Αναλυτική περιγραφή

Το Σχήμα «We do local», αναδεικνύει τη φιλοσοφία μιας επιχείρησης να λειτουργεί με σεβασμό στο περιβάλλον και την αειφορία, φέρνοντας στο προσκήνιο την ιδιαιτερότητα και την ευθύνη της φιλοξενίας, προάγοντας τα τοπικά ήθη και έθιμα, παρουσιάζοντας την τοπική κουζίνα, υποστηρίζοντας τους τοπικούς παραγωγούς και ευρύτερα στηρίζοντας μετρήσιμα την παραγωγή και την οικονομία του τόπου τους.

Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να πιστοποιηθούν με το πρότυπο «We do local» χρειάζεται να πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια, τα οποία είναι σχεδιασμένα και προσαρμοσμένα ανάλογα με την κατηγορία της επιχείρησης. Η εκπλήρωσή τους διασφαλίζει τον σωστό και ποιοτικό τρόπο που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, αναδεικνύοντας την ταυτότητα του τόπου τους στους επισκέπτες τους. Τα κριτήρια αφορούν στις παρακάτω κατηγορίες:

 • Άδειες – Πιστοποιήσεις – Διακρίσεις
 • Κοινωνικά – Εργασιακά
 • Αρχιτεκτονική – Υποδομές – Περιβάλλων Χώρος
 • Κοινωνικές Εκδηλώσεις – Τοπικός Πολιτισμός
 • Περιβάλλον – Αειφορία
 • Χώροι Εστίασης

 

Ποια είναι η διαδικασία της πιστοποίησης;

Η διαδικασία χορήγησης του πιστοποιητικού «We do local» περιλαμβάνει τα παρακάτω βήματα:

 

Βρείτε την Αίτηση εδώ

 

Σε ποιους φορείς και επιχειρήσεις απευθύνεται;

Το «We do local» απευθύνεται σε όλες τις τουριστικές επιχειρήσεις (κύρια και μη κύρια τουριστικά καταλύματα) και πλοία που λειτουργούν με βάση τη φιλοσοφία του «We do local».

 

Ποια είναι τα οφέλη από τη λήψη της πιστοποίησης;

Οι επιχειρήσεις που πιστοποιούνται με το πρότυπο «We do local»:

 • διαφοροποιούν το προϊόν τους στην αγορά και ανταποκρίνονται στην αύξηση της ενεργούς ζήτησης δεδομένου ότι η διαφοροποιημένη διαμονή αποτελεί μια από τις κυρίαρχες τάσεις διεθνώς
 • αυξάνουν το δείκτη ικανοποίησης των αναγκών και ζητούμενων των πελατών, καθώς και τις ευκαιρίες επαναληψιμότητας πελατείας μέσω των αυξημένων, πιστοποιημένων και διαφοροποιημένων παροχών και υπηρεσιών
 • αξιοποιούν τη δυνατότητα χρήσης του σήματος «We do local», αποκτώντας ένα επιπλέον μετρήσιμο και ανταγωνιστικό εργαλείο προώθησης.
 • Αποκτούν ευκαιρίες διεθνούς προώθησης της επιχείρησής τους μέσω της εταιρείας «Τοπική Παραγωγή και Φιλοξενία Α.Ε.» η οποία δημιουργήθηκε για αυτό το σκοπό, μειώνοντας αυτόματα τις δαπάνες προωθητικών ενεργειών
 • λειτουργούν με σεβασμό στην τοπική κοινωνία και το περιβάλλον, αποδεδειγμένα και πιστοποιημένα.
 • αποκτούν 200 μόρια (σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο για την κατάταξη των καταλυμάτων σε κατηγορίες αστέρων)

 

Η επιλογή της TÜV AUSTRIA HELLAS για την πιστοποίηση του σήματος «We Do Local»:

 • οδηγεί στην αξιολόγηση με την υπευθυνότητα, αμεροληψία και το κύρος του οργανισμού μας
 • προσδίδει προστιθέμενη αξία στην τουριστική επιχείρηση μέσα από την αξιοπιστία και τη δύναμη που αντανακλά το όνομα και σήμα μας (brandname)
 • προσφέρει τη δυνατότητα σε επιχειρήσεις του τουριστικού χώρου για ολοκληρωμένες λύσεις μιας στάσης (one stop shop) παρέχοντας διαπιστευμένες υπηρεσίες επιθεώρησης, πιστοποίησης και εκπαίδευσης για την ολοκληρωμένη κάλυψη των αναγκών και τη διασφάλιση των δραστηριοτήτων τους

Σε μπορώ να απευθυνθώ για την πιστοποίηση;

Υπεύθυνη Τμήματος Πιστοποίησης Υπηρεσιών Τουρισμού: Θεανώ Μπάκα, τηλ. 210 5220920 εσωτ. 164