Οίκος Ποιοτικού Ελέγχου

Σύντομη περιγραφή

 

H TÜV AUSTRIA HELLAS δραστηριοποιείται στην επιθεώρηση τεχνικών έργων (τομέας παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών – Τρίτου Μέρους) – Οίκου Ποιοτικού Ελέγχου (Ο.Π.Ε.).

 

Αναλυτική περιγραφή

H TÜV AUSTRIA HELLAS ως Ο.Π.Ε. έχει επιθεωρήσει πλήθος μεγάλων τεχνικών έργων σε ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων. H εταιρεία έχει αναλάβει έργα που αφορούν στο πεδίο δραστηριότητας των πολιτικών μηχανικών, φράγματα, υδραυλικά έργα, μεταλλικές κατασκευές, οδοποιία, κτηριακές και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις.

Ο οργανισμός TÜV AUSTRIA HELLAS, διαθέτοντας ειδικευμένους και έμπειρους επιθεωρητές, εγγυάται την αντικειμενική επιβεβαίωση που απαιτείται στα σύγχρονα τεχνικά έργα.

Οι επιθεωρήσεις, που διενεργεί η TÜV AUSTRIA HELLAS, αφορούν σε:

 • Έγκριση & έλεγχο εφαρμογής Προγραμμάτων Ποιότητας Έργου,
 • Εγκρίσεις υλικών και μεθοδολογία εργασιών,
 • Επιθεωρήσεις κατά την κατασκευή,
 • Τελικές δοκιμές & έλεγχο λειτουργίας των εγκαταστάσεων,
 • Επικύρωση εργαστηριακών ελέγχων & δοκιμών,
 • Επιθεωρήσεις εργοταξιακών εγκαταστάσεων (παρασκευαστήρια, εργαστήρια κ.ά.).

 

Προηγούμενα έργα

H TÜV AUSTRIA HELLAS ως Ο.Π.Ε. έχει επιθεωρήσει, μεταξύ άλλων και τα παρακάτω:

 • ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΧΑΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗΣ ΤΗΣ Π.Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ – ΘΗΒΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΝΔΡΑ-ΟΙΝΟΗ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΦΘΟΡΩΝ
 • ΚΤΗΜΑ ΣΥΓΓΡΟΥ
 • ΝΕΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ “ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ”
 • ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟ NATO ΛΑΡΙΣΑΣ
 • ΥΔΡΕΥΣΗ ΡΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΦΡΑΓΜΑ ΓΑΔΟΥΡΑ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ
 • ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ, ΤΜΗΜΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ – ΚΟΖΑΝΗΣ (4.2.2.) ΑΠΟ Χ.Θ. 6+000 ΕΩΣ Χ.Θ. 19+000
 • ΝΕΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΙΧΑΛΗ ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗ (ΟΔΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΣΜΥΡΝΗΣ)
 • ΝΕΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – 424 ΓΣΝΘ
 • ΣΤΑΔΙΟ «Γ. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ» – ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ
 • ΑΓΩΓΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
 • Ε.Σ. ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ – ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Γ’ ΦΑΣΗ
 • ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΙΠΠΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΙ ΝΕΟΣ ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
 • ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ TAE-KWON-DO

Σε ποιους φορείς και επιχειρήσεις απευθύνεται;

Ο έλεγχος και η διασφάλιση της εφαρμογής των προδιαγραφών στα έργα αποτελεί σήμερα προτεραιότητα, για όλους όσοι εμπλέκονται στην κατασκευή των τεχνικών έργων.

Σε ποιον μπορώ να απευθυνθώ για την πιστοποίηση;

Τομέας Βιομηχανικών Ελέγχων, Υπεύθυνη Επικοινωνίας: κ. Διαμαντοπούλου Χαρά, τηλ.: 210 5220920, εσωτ.110