• Ελληνικα
    • Αγγλικα

IT Audits

Έμπειροι αναλυτές της TÜV AUSTRIA Group, διεξάγουν IT audits με σκοπό να εντοπίσουν, μέσω τεκμηριωμένων αποδείξεων, ότι οι υποδομές Πληροφορικής προστατεύουν τα περιουσιακά στοιχεία, εξασφαλίζουν την ακεραιότητα των δεδομένων και υπηρετούν τους γενικούς στόχους του οργανισμού – εταιρείας.

Σε ποιον μπορώ να απευθυνθώ για την πιστοποίηση;

Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών, Υπεύθυνη Επικοινωνίας: κ. Άννα Τοπαλτζίκη, τηλ.: 210 5220920, εσωτ.187

Αίτηση πιστοποίησης