TÜV AUSTRIA LABS

Εταιρία

Τα TÜV AUSTRIA FOOD ALLERGENS LABS, αποτελούνται από 5 εργαστήρια δοκιμών σε Ελλάδα και Κύπρο. Η εταιρία εφαρμόζει διεθνώς αναγνωρισμένα συστήματα διαχείρισης της ποιότητας σε συμμόρφωση με το πρότυπο EN ISO 9001:2015, ενώ οι πραγματοποιούμενες εργαστηριακές αναλύσεις είναι σύμφωνες με το πρότυπο ISO 17025:2017 και αναγνωρισμένες από τον ΕΣΥΔ και το ΚΟΠΠ, με τα πεδία διαπίστευσης να διευρύνονται διαρκώς τα τελευταία χρόνια. Τα εργαστήρια είναι αναγνωρισμένα από το Διεθνές Συμβούλιο Ελαιολάδου (COI), την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Βιομηχανίας Ελαιοτριβείων (FEDIOL) και από την Παγκόσμια Ομοσπονδία Γαλακτοκομικών Προϊόντων (FIL-IDF). Εκτός από την πραγματοποίηση μεγάλου εύρους εργαστηριακών δοκιμών (χημικές, ανοσοχημικές, μοριακές και μικροβιολογικές), η εταιρεία δραστηριοποιείται παράλληλα στην εμπορία παντός είδους εξοπλισμού και αναλώσιμων ελέγχου ποιότητας, τόσο για τις επιχειρήσεις τροφίμων και ιδιωτικών εργαστηρίων, όσο και για τις ανάγκες ερευνητικών φορέων και λοιπών εργαστηρίων (συμπληρώματα διατροφής/καλλυντικά, κα). Ως αποκλειστικοί αντιπρόσωποι των διεθνούς φήμης και αξιοπιστίας οίκων του εξωτερικού όπως η Neogen, η Gold Standard Diagnostics, η Biosan και η Generon εξειδικευόμαστε στα συστήματα ταχείας διάγνωσης ποικίλων αναλυτικών παραμέτρων και εργαστηριακού εξοπλισμού.

Στο εργαστήριο της Κύπρου, λειτουργεί τμήμα παραγωγής Πιστοποιημένων Υλικών Αναφοράς (CRMs) και Ειδικών Μιγμάτων Αλάτων (QuEChERS) τα οποία και εξάγονται σε περισσότερες από 50 χώρες καλύπτοντας τις ανάγκες διαφόρων ιδιωτικών και κρατικών εργαστηρίων.

Η εταιρία ιδρύθηκε το 2005 στο Ρέθυμνο της Κρήτης όπου και βρίσκεται το πρώτο εργαστήριο, από τον Ανδρέα Βαρλάμο (Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ, MSc Food QA Reading UK) με 20ετή εμπειρία εκπαιδεύσεων και επιθεωρήσεων στον αγροδιατροφικό τομέα και τον Γιώργο Σειραγάκη (Χημικός Τροφίμων MSc) με 30ετή εμπειρία στο χώρο των εργαστηριακών αναλύσεων τροφίμων.

Το δεύτερο εργαστήριο δημιουργήθηκε στο Ν. Ηράκλειο της Αθήνας στις αρχές του 2008 και ακολούθησε η μετεγκατάσταση του σε μεγαλύτερους χώρους στη Νέα Ιωνία το 2013.

Στα τέλη του 2008 ξεκίνησε η λειτουργία του εργαστηρίου στα Λιβάδια της Κύπρου όπου εκτός από τις εργαστηριακές αναλύσεις γίνεται και η παραγωγή και η διάθεση των CRMs και των QuEChERS. Έχοντας ήδη αναπτύξει τις πρώτες συνεργασίες στην αγορά που αφορούν κυρίως εργαστηριακές αναλύσεις αλλεργιογόνων και υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων αλλά και τη διάθεση εξιδεικευμένων κιτ ταχείας διάγνωσης. Απο τις αρχές του 2020 ξεκίνησε η λειτουργία του 5ου εργαστήριου στην Καλαμαριά, εξυπηρετώντας την ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης και αποτελώντας μια σημαντική επέκταση στην διαρκώς αναπτυσσόμενη αγορά της βιομηχανίας τροφίμων στη βόρεια Ελλάδα. Στο εργαστήριο έγινε η μεταφορά των διαπιστευμένων μεθόδων ανίχνευσης παθογόνων μικροοργανισμών και λοιπών μικροβιολογικών αναλύσεων απο το εργαστήριο της Αθήνας καθώς και η εγκατάσταση σύγχρονων συστημάτων αέριων και υγρών χρωματογράφων για την εκτέλεση των χημικών μεθόδων, και συστήματος  RT-PCR για αναλύσεις Free From GMO, Vegan, κοκ, με σκοπό την ταχύτερη εξυπηρέτηση των πελατών και συνεργατών μας.

Στις αρχές Σεπτεμβρίου 2022, η TÜV Austria Hellas ανακοίνωσε με περηφάνια την εξαγορά των Food Allergens Labs. Η νέα επωνυμία είναι TÜV Austria Food Allergens Labs. Η εταιρεία απασχολεί σήμερα 50 επιστήμονες υψηλής εξειδίκευσης σε εργαστήρια Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Ρεθύμνου και Λάρνακας, με περισσότερους από 4600 διεθνείς πελάτες, κατά μέσο όρο 25.000 εισερχόμενα δείγματα ετησίως και δυνατότητα διενέργειας περισσότερων από 1100 διαπιστευμένων δοκιμών.

Τα εργαστήρια της TÜV AUSTRIA FOOD ALLERGENS LABS είναι εξοπλισμένα με τον πλέον υπερσύγχρονο εργαστηριακό εξοπλισμό σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας (πχ. LC-MS/MS, GC-MS/MS, HPLC, RP-HPLC, ICP OES, GC-ECD, GC-FID, UV-ViS, PCR, Real Time PCR, Εlisa Reader, Tissue Lyser, Soleris, ANSR κα). Φυσικά, η χρήση του προαναφερθέντος εξοπλισμού απαιτεί την ύπαρξη εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού τόσο για την εξασφάλιση της ορθής λειτουργίας αυτών, όσο και για την κατάλληλη αξιολόγηση των παραγόμενων αποτελεσμάτων και την πρόληψη τυχόν ανεπιθύμητων αλληλεπιδράσεων και λαθών. Είμαστε υπερήφανοι για το υψηλό επιστημονικό επίπεδο του προσωπικού μας, το οποίο σε συνδυασμό με την πολύ μεγάλη εργασιακή εμπειρία που διαθέτει και με δυνατότητα ανάλυσης περισσότερων από 15.000 δείγματα κάθε χρόνο, το καθιστά μεταξύ των κορυφαίων στο χώρο των αναλύσεων τροφίμων, των συμπληρωμάτων διατροφής και όχι μόνο. Απόδειξη του παραπάνω ισχυρισμού αποτελεί η συνεχής συμμετοχή στελεχών της εταιρίας σε δραστηριότητες εθνικών και ευρωπαϊκών οργανισμών όπως, EFSA, CEN, ΒΕUC, TEE, ΕΛΟΤ, ΕΣΥΔ, καθώς και η παρουσία τους σε όλα τα κορυφαία διεθνή γεγονότα όπως εκθέσεις, συνέδρια κτλ.

Φιλοσοφία μας είναι ότι ο έλεγχος ποιότητας αποτελεί βασική διεργασία στην διαδικασία της δημιουργίας και διάθεσης προϊόντων που έχουν την ικανότητα να ικανοποιούν με διάρκεια τους πελάτες και ως αποτέλεσμα να αποφέρουν συνεχώς τα αναμενόμενα κέρδη στις επιχειρήσεις. Λειτουργούμε πάντα στη βάση των εγκαθιδρυμένων αρχών και αξιών μας που περιλαμβάνουν, την αξιοπιστία των υπηρεσιών μας, την διαφάνεια των διαδικασιών και την εμπιστοσύνη σε όλες τις μορφές των απαντούμενων συνεργασιών μας (προσωπικό, συνεργάτες, προμηθευτές και πελάτες).

Όραμά μας είναι να είμαστε η καλύτερη επιχείρηση στον τομέα και στο γεωγραφικό χώρο δραστηριοποίησής μας, όσον αφορά τόσο την αξιοπιστία και την ταχύτητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, αλλά και το διαρκές τεχνοοικονομικό όφελος των πελατών μας προς όφελος, πελατών, εταίρων και του προσωπικού των εργαστηρίων.

Αποστολή μας είναι η παροχή αξιόπιστων, οικονομικών και χρονικά έγκαιρων υπηρεσιών που να ωφελούν και να ικανοποιούν απόλυτα τους πελάτες μας τόσο από τεχνική όσο και από οικονομικήπροσέγγιση, παρέχοντας έγκυρες και πιστοποιημένες αναλύσεις, αξιόπιστα και ποιοτικά προϊόντα καθώς και υψηλής ποιότητας συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Η πολιτική ποιότητας διέπετε από μια σειρά αρχών για τις οποίες αγωνιζόμαστε καθημερινά:

  • Εστίαση στον πελάτη (Κάλυψη των αναγκών-επιθυμιών, Λογική μετουσίωσης των υπηρεσιών μας σε προστιθέμενη αξία, Αναζήτηση καινοτόμων λύσεων-επιλογών)
  • Προτεραιότητα στην Ποιότητα (Παρεχόμενη ποιότητα σε όλα τα επίπεδα εστιάζοντας στην παραγωγή έγκυρων και έγκαιρων αποτελεσμάτων και αξιόπιστων παραγόμενων υλικών)
  • Κατανομή Αρμοδιοτήτων & Ομαδικό Πνεύμα (Ταλαντούχο, Εξειδικευμένο & Έμπειρο Προσωπικό με συνεχόμενες εκπαιδεύσεις και αναγνωρισμένη επίδοση)
  • Ακεραιότητα-Εμπιστευτικότητα (Οι ηθικές μας αρχές καθορίζουν όλες τις εμπορικές και οικονομικές μας δραστηριότητες κερδίζοντας τον σεβασμό προσωπικού και πελατών)

Στα εργαστήρια TÜV AUSTRIA FOOD ALLERGENS LABS, είμαστε δεσμευμένοι με τα υψηλότερα πρότυπα δεοντολογίας κατά την διεξαγωγή των υπηρεσιών μας στα πλαίσια της γενικότερης κοινωνικής υπευθυνότητας. Πρωταρχικό μας μέλημα είναι, η παροχή υπηρεσιών με επαγγελματισμό, η τήρηση των υποσχέσεων ποιότητας προς όφελος των πελατών μας και έμμεσα της κοινωνίας, πάντα στη βάση της νομιμότητας που απαιτείται για την διαχειριστική, χρηματοοικονομική, εργασιακή και περιβαλλοντική τήρηση νόμων και κανόνων. H διατήρηση των ενδοεταιρικών μας σχέσεων στη βάση των παραπάνω αρχών είναι κεντρικής σημασίας για την επίτευξη και συνεχής βελτίωσης της ποιότητας των υπηρεσιών μας. Η φιλοσοφία, η αποστολή, οι αρχές και οι αξίες μας, οριοθετούν τη δέσμευσή μας για επαγγελματική και ηθική συμπεριφορά διατηρώντας μας παράλληλα στα πλαίσια συνεχούς ανάπτυξης και καινοτομίας.

Η TÜV AUSTRIA FOOD ALLERGENS LABS αποτελεί ένα ευρύ δίκτυο εργαστηρίων δοκιμών που καλύπτουν το πλήρες φάσμα των διενεργούμενων αναλύσεων σε προϊόντα και πρώτες ύλες. Η επιχείρηση δραστηριοποιείται πλέον στην Ελλάδα (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ρέθυμνο) και στην Κύπρο (Λάρνακα) με 4 υπερσύγχρονα πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια δοκιμών.

Νέα διεύθυνση στην Αθήνα:
Λεωφόρος Μεσογείων 429, (είσοδος courier Καποδιστρίου 6),
15343 – Αγ. Παρασκευή
Τηλ :2102712498, Φαξ: 2167005928
e-mail: athens.lab@tuvaustria.com

Θεσσαλονίκη:
Κατσιμίδη 6, 54639
Tηλ-Φαξ: 2316016847
e-mail: thessaloniki.lab@tuvaustria.com

Κρήτη:
Μέση, ΒΙΟ.ΠΑ Ρεθύμνου| Τομέας 2, Ο.Τ. 11, Αρ.Οικ. 40
74100 – Ρέθυμνο
Tηλ-Φαξ: 2831024423
e-mail: crete.lab@tuvaustria.com

Κύπρος:
Καλοψιδας 38, Λιβαδιά,
70 60 – Λάρνακα
τηλ:+357 24669934,
e-mail: cyprus.lab@tuvaustria.com

Υπηρεσίες

Πιστοποιήσεις

    Παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να κατεβάσετε το Gamification Primer μας

      Please fill the form bellow to download our Gamification Primer