Διεργαστηριακές Δοκιμές

Τα εργαστήρια της TÜV AUSTRIA FOOD ALLERGENS LABS, τηρώντας τη δέσμευσή τους για παραγωγή και διάθεση έγκυρων και αξιόπιστων υπηρεσιών, εκτός από τα ισχύοντα πιστοποιητικά ποιότητας και τις σχετικές διαπιστεύσεις των μεθόδων ανάλυσης που διαθέτουν, διενεργούν παράλληλα και διεργαστηριακές δοκιμές για την περαιτέρω διασφάλιση της ορθότητας των παραγόμενων αποτελεσμάτων.

Οι διεργαστηριακοί αυτοί έλεγχοι γίνονται σε συνεργασία με διάφορους κρατικούς, ευρωπαϊκούς και ερευνητικούς φορείς καθώς και με εξωτερικά εργαστήρια του εξωτερικού. Από την έναρξη λειτουργίας της επιχείρησης έχουν ολοκληρωθεί περισσότερες από 100 Διεργαστηριακές Συγκριτικές Δοκιμές Ικανότητας (Δ.Σ.Δ.Ι) με το ποσοστό επιτυχίας τους να κυμαίνεται σε εξαιρετικά υψηλό ποσοστό. Ενδεικτικά μερικές από τις παραμέτρους που έχουν εξεταστεί είναι (Αλλεργιογόνα, Μυκοτοξίνες, Φυτοφάρμακα, Φθαλικοί Εστέρες, GMOs, Μέταλλα & Ιχνοστοιχεία, Διαθρεπτικές, Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Μελιού & Ελαιολάδου, E.Coli, Salmonella, Listeria) ενώ μερικοί από τους φορείς διοργάνωσης των δοκιμών είναι (Γ.Χ.Κ., FAPAS, FEPAS, GEMMA, SCHEMA, LGS standards, ISS, DLA, COI, UNIMA, IMEP-JRC, IRMM, LVUS.de).

    Παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να κατεβάσετε το Gamification Primer μας

      Please fill the form bellow to download our Gamification Primer