ΚΟΠΠ

Εκτός από τα διαπιστευμένα εργαστήρια της Ελλάδας, η εταιρεία διατηρεί ένα εξειδικευμένο εργαστήριο δοκιμών στη Λάρνακα με διαπίστευση κατά CYS EN ISO 17025:2017 από τον Κυπριακό Οργανισμό Προώθησης Ποιότητας (ΚΟΠΠ) το οποίο και επεκτείνεται διαρκώς τα τελευταία χρόνια με νέες δοκιμές ακολουθώντας τις εξελίξεις, τη νέα νομοθεσία και ενίοτε τις διατροφικές κρίσεις στην ΕΕ (βλ. ethylene oxide). Επιπρόσθετα το εργαστήριο είναι πιστοποιημένο σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 9001:2015 για την παραγωγή και διάθεση των καινοτόμων προϊόντων της σειράς FAL® CRMs & QuEChERs.

    Παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να κατεβάσετε το Gamification Primer μας

      Please fill the form bellow to download our Gamification Primer