Υπηρεσία Ελέγχου Ετικέτας

Ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες επικινδυνότητας των διακινούμενων τροφίμων είναι ετικέτα τους. Οι κρατικοί φορείς με γνώμονα την προστασία του καταναλωτή έχουν αναπτύξει μια σειρά από απαραίτητες προυποθέσεις αναγραφής πληροφοριών. Για την περαιτέρω διασφάλιση από τυχόν παραπλανητικές ενδείξεις οι πληροφορίες αυτές ορίζεται από την εκάστοστε νομοθεσία ότι θα πρέπει να αναγράφονται με αυστηρά συγκεκριμένο τρόπο. Με την πάροδο των χρόνων οι νομοθεσίες αυτές προσαρμόζονται ή/και εξειδικεύονται σε συνάρτηση με τις κατηγορίες των διακινούμενων προϊόντων. Για τον λόγο αυτό η εξασφάλιση της ορθότητας των αναγραφόμενων πληροφοριών στην πρωτογενή συσκευασία τελικών προϊόντων τροφίμων δεν είναι απλή υπόθεση. Τα εργαστήρια της TÜV AUSTRIA FOOD ALLERGENS LABS σε συνεργασία με το πλέον εξειδικευμένο και έμπειρο προσωπικό της διεύθυνσης Νομοκανονιστικής Συμμόρφωσης της TÜV AUSTRIA Helllas, είναι σε θέση να σας προσφέρουν τόσο το νομικό έλεγχο της επισήμανσης επι της συσκευασίας του προϊόντος σας, όσο και ολοκληρωμένες υπηρεσιες νομικής υποστήριξης, υπεύθυνα, αξιόπιστα και με συνεχή και έγκαιρη ενημέρωση των όποιων αλλαγών και εξελίξεων επι της νομοθεσίας τροφίμων που αφορούν τη δραστηριότητα σας.

    Παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να κατεβάσετε το Gamification Primer μας

      Please fill the form bellow to download our Gamification Primer