Λινοθηκάριος

Σε ποιους απευθύνεται:

Η Πιστοποίηση αφορά τους εργαζόμενους που ασχολούνται με τη διαχείριση του ιματισμού μιας ξενοδοχειακής επιχείρησης, τον εξοπλισμό του τμήματος πλυντηρίου – λινοθήκης, ώστε να εξασφαλίζεται η άνετη διαμονή των πελατών σε καθαρό και υγιεινό περιβάλλον.

 

Διαδικασία Πιστοποίησης:

Ο εξεταστικός μηχανισμός αποτελείται από θεωρητική και πρακτική εξέταση.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των εξετάσεων (θεωρητικού και πρακτικού μέρους), απονέμεται στον επαγγελματία πιστοποιητικό συμμόρφωσης, πενταετούς διάρκειας.

Η διαδικασία Πιστοποίησης για την ειδικότητα αυτή είναι Διαπιστευμένη από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.), σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου ISO/IEC 17024.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Σχήμα Πιστοποίησης, τις ημερομηνίες εξετάσεων, τις προϋποθέσεις συμμετοχής και το κόστος Πιστοποίησης, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη Διεύθυνση Πιστοποίησης Προσώπων στο 210 5220920 ή στο e-mail: people.certification@tuv.at.

 

Κανονισμός πιστοποίησης

Αίτηση πιστοποίησης