Επισιτισμός και Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων

Σε ποιους απευθύνεται

Η Πιστοποίηση αφορά εργαζόμενους, οι οποίοι ασχολoύνται με την παρασκευή και τη σύνθεση εδεσμάτων της Ελληνικής και της Ευρωπαϊκής κουζίνας και ζαχαροπλαστικής. Οι εργαζόμενοι με αυτό το αντικείμενο διαθέτουν τις απαραίτητες γνώσεις σχετικά με την υγιεινή και ασφάλεια του προσωπικού και των χώρων μιας επισιτιστικής ή ξενοδοχειακής επιχείρησης, τις βασικές αρχές ενός Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας (ΣΔΠ) καθώς επίσης τις αρχές εφαρμογής ενός Συστήματος Ανάλυσης και Προσδιορισμού Κρίσιμων Σημείων Ελέγχου (HACCP) που εντάσσεται στα Συστήματα Διαχείρισης Υγιεινής και Ασφάλειας των Τροφίμων (ISO 22000, BRC, IFS).

Διαδικασία Πιστοποίησης

Ο εξεταστικός μηχανισμός αποτελείται από θεωρητική εξέταση.
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των εξετάσεων απονέμεται στον επαγγελματία πιστοποιητικό συμμόρφωσης, πενταετούς διάρκειας.

Η διαδικασία Πιστοποίησης για την ειδικότητα αυτή είναι Διαπιστευμένη από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.), σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου ISO/IEC 17024.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Σχήμα Πιστοποίησης, τις ημερομηνίες εξετάσεων, τις προϋποθέσεις συμμετοχής και το κόστος Πιστοποίησης, παρακαλούμε επισκεφτείτε το certifyprofessionals.gr ή επικοινωνήστε με τη Διεύθυνση Πιστοποίησης Προσώπων (210 5220920, people.certification@tuv.at).

    Παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να κατεβάσετε το Gamification Primer μας

      Please fill the form bellow to download our Gamification Primer