• Ελληνικα
    • Αγγλικα

Μη τυπική εκπαίδευση ISO 29990

Σύντομη περιγραφή

Το πρότυπο ISO 29990 περιγράφει ένα σύστημα διαχείρισης ποιότητας υπηρεσιών μη τυπικής εκπαίδευσης με στόχο τη διαχείριση των υπηρεσιών αυτών σε σταθερό επίπεδο.

Αναλυτική περιγραφή

Το πρότυπο ISO 29990 δημιουργήθηκε από την ανάγκη συστηματοποίησης των οργανισμών παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης με βάση τις ίδιες βασικές αρχές ανεξάρτητα από το αντικείμενο ή την περιοχή δραστηριοποίησης. Το ενδιαφέρον του προτύπου ISO 29990 και του συστήματος που δημιουργείται, αφορά στις εκπαιδευτικές ανάγκες και στους στόχους του εκπαιδευόμενου. Βάσει των στοιχείων αυτών δομείται το πρόγραμμα, παρακολουθείται και εξετάζεται η αποτελεσματικότητά του.

Ποια είναι η διαδικασία της πιστοποίησης;

Κανονισμός πιστοποίησης

Αίτηση πιστοποίησης

Σε ποιους φορείς και επιχειρήσεις απευθύνεται;

Το σύστημα διαχείρισης ποιότητας υπηρεσιών εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ISO 29990, μπορεί να εφαρμοστεί σε έναν οργανισμό ή σε ένα τμήμα οργανισμού που προσφέρει υπηρεσίες μη τυπικής εκπαίδευσης (εκτός των βασικών και υποχρεωτικών βαθμίδων εκπαίδευσης).

Ποια είναι τα οφέλη από τη λήψη της πιστοποίησης;

Μερικά από τα πλεονεκτήματα της εφαρμογής και πιστοποίησης ενός συστήματος διαχείρισης ποιότητας υπηρεσιών εκπαίδευσης είναι:

  • Η δημιουργία συγκεκριμένων τεκμηριωμένων διαδικασιών που περιγράφουν τη λειτουργία στον οργανισμό, με αποτέλεσμα τη δυνατότητα λειτουργίας ανεξάρτητα από τη διαθεσιμότητα συγκεκριμένων ατόμων (π.χ. του Υπεύθυνου Σπουδών, διευθυντή, κ.λπ.).
  • Η μέτρηση των διεργασιών και διαδικασιών και ο προσανατολισμός στην ικανοποίηση των στόχων του εκπαιδευόμενου.
  • Η λήψη αντικειμενικής, ανεξάρτητης και έμπειρης γνώμης σχετικά με την επάρκεια και συμμόρφωση του συστήματος.
  • H πιστοποίηση αποτελεί αντικειμενική απόδειξη της δέσμευσης του οργανισμού για τη διαχείριση της ποιότητας της προσφερόμενης υπηρεσίες.
  • Το πιστοποιητικό έχει διεθνή αναγνωρισιμότητα και ισχύ.

 Σε ποιον μπορώ να απευθυνθώ για την πιστοποίηση;
Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών, Υπεύθυνη Επικοινωνίας: κ. Άννα Τοπαλτζίκη, τηλ.: 210 5220920, εσωτ.187