• Ελληνικα
    • Αγγλικα

Penetration Tests & Vulnerability Assessments

Έμπειροι αναλυτές της TÜV AUSTRIA Group, χρησιμοποιώντας εξιδεικευμένα εργαλεία και προγράμματα, διεξάγουν “δοκιμές διείσδυσης” σε ένα πληροφοριακό σύστημα με σκοπό να ανακαλύψουν ευπάθειες και κενά ασφαλείας.

Σε ποιον μπορώ να απευθυνθώ για την πιστοποίηση;

Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών, Υπεύθυνη Επικοινωνίας: κ. Άννα Τοπαλτζίκη, τηλ.: 210 5220920, εσωτ.187