Περιοδικός Έλεγχος Υφιστάμενων Ανελκυστήρων

Πανευρωπαϊκά ο περιοδικός έλεγχος των υφιστάμενων (σε λειτουργία) ανελκυστήρων είναι θεσμός, ώστε να επιβεβαιώνεται ότι εξακολουθούν να λειτουργούν με ασφάλεια.

Η TÜV AUSTRIA HELLAS προσφέρει το σύνολο των υπηρεσιών περιοδικού ελέγχου υφιστάμενων ανελκυστήρων που προβλέπονται από την Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθμό Φ.Α/9.2/Οικ. 28425/1245 (ΦΕΚ 2604/Β/22-12-2008).

Σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία (ΦΕΚ 2604/Β/22-12-2008) ο περιοδικός έλεγχος των ανελκυστήρων είναι υποχρεωτικός και διενεργείται αποκλειστικά από Διαπιστευμένους / Εγκεκριμένους Οργανισμούς.

Οι υφιστάμενοι ανελκυστήρες θα πρέπει με ενέργειες των ιδιοκτητών / διαχειριστών των κτηρίων, να επανελέγχονται περιοδικά σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα.

Επικοινωνήστε μαζί μας, τηλεφωνικά στο 2105225888 ή στο e-mail: lifts@tuv.at και οι εξειδικευμένοι συνεργάτες μας θα είναι στη διάθεσή σας για περαιτέρω ενημέρωση και εξυπηρέτηση των αναγκών σας.

    Παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να κατεβάσετε το Gamification Primer μας

      Please fill the form bellow to download our Gamification Primer