• Ελληνικα
    • Αγγλικα

Ποιότητα σε Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης και Κέντρα Ξένων Γλωσσών ΕΛΟΤ 1433

Σύντομη περιγραφή

H τεχνική προδιαγραφή ΕΛΟΤ 1433 περιλαμβάνει ένα σύστημα διαχείρισης ποιότητας υπηρεσιών φροντιστηρίων μέσης εκπαίδευσης και κέντρων ξένων γλωσσών.

Αναλυτική περιγραφή

Το εθνικό πρότυπο ΕΛΟΤ 1433 δημιουργήθηκε από την ανάγκη οργάνωσης των φροντιστηρίων μέσης εκπαίδευσης και κέντρων ξένων γλωσσών σύμφωνα με τις ίδιες βασικές αρχές, ανεξάρτητα από το αντικείμενο ή την περιοχή δραστηριοποίησής τους. Το ΕΛΟΤ 1433 εστιάζει στις εκπαιδευτικές ανάγκες και τους στόχους του εκπαιδευόμενου. Βάσει των στοιχείων αυτών δομείται το πρόγραμμα, παρακολουθείται και εξετάζεται η αποτελεσματικότητά του.

Ποια είναι η διαδικασία της πιστοποίησης;

Κανονισμός πιστοποίησης

Αίτηση πιστοποίησης

Σε ποιους φορείς και επιχειρήσεις απευθύνεται;

Οι συγκεκριμένες υπηρεσίες πιστοποίησης απευθύνονται αποκλειστικά σε φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης και κέντρα ξένων γλωσσών.

Ποια είναι τα οφέλη από τη λήψη της πιστοποίησης;

Μερικά πλεονεκτήματα από την εφαρμογή και την πιστοποίηση ενός συστήματος διαχείρισης ποιότητας υπηρεσιών εκπαίδευσης βάσει του ΕΛΟΤ 1433 είναι:

  • Η δημιουργία συγκεκριμένων, τεκμηριωμένων διαδικασιών που περιγράφουν τη λειτουργία στον οργανισμό, με αποτέλεσμα τη δυνατότητα λειτουργίας ανεξάρτητα από τη διαθεσιμότητα συγκεκριμένων ατόμων (π.χ. του Υπεύθυνου Σπουδών, του Διευθυντή, κ.λπ.).
  • Η μέτρηση των διεργασιών και διαδικασιών και ο προσανατολισμός στην ικανοποίηση των στόχων του εκπαιδευόμενου.
  • Η λήψη αντικειμενικής, ανεξάρτητης και έμπειρης γνώμης σχετικά με την επάρκεια και συμμόρφωση του συστήματος.
  • H πιστοποίηση αποτελεί αντικειμενική απόδειξη της δέσμευσης του οργανισμού για τη διαχείριση της ποιότητας της προσφερόμενης υπηρεσίας.

Σε ποιον μπορώ να απευθυνθώ για την πιστοποίηση;
Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών, Υπεύθυνη Επικοινωνίας: κ. Άννα Τοπαλτζίκη, τηλ.: 210 5220920, εσωτ.187