Πιστοποίηση CE Νέων Ανελκυστήρων

Η TÜV AUSTRIA HELLAS παρέχει τις εξής υπηρεσίες ελέγχου / πιστοποίησης σε εγκαταστάσεις νέων ανελκυστήρων:
1. Εξακρίβωση ανά μονάδα (παράρτημα VIII της Οδηγίας 2014/33/EE), όπου συμπεριλαμβάνεται και ο έλεγχος σχεδιασμού του ανελκυστήρα.
2. Τελικός έλεγχος (παράρτημα V της Οδηγίας 2014/33/EE), εφαρμόζεται σε νέους ανελκυστήρες που έχουν παραχθεί ακολουθώντας μοντέλα ανελκυστήρων που έχουν υποστεί τη διαδικασία Εξέτασης Τύπου ΕE.
Η Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 39507/167/Φ.9.2 (ΦΕΚ 1407/Β/13 Απριλίου 2016), με την οποία προσαρμόστηκε η Ελληνική Νομοθεσία στην Ευρωπαϊκή Οδηγία 2014/33/EE, προβλέπει ότι στους νέους ανελκυστήρες, πριν αυτοί δοθούν σε χρήση, είναι υποχρεωτικό να εφαρμοστεί μια εκ των περιγραφόμενων διαδικασιών ελέγχου / πιστοποίησης.
Το τεχνικό γραφείο/εταιρεία εγκατάστασης του ανελκυστήρα φέρει την ευθύνη της ανάθεσης της διαδικασίας ελέγχου / πιστοποίησης σε Διαπιστευμένο / Κοινοποιημένο Οργανισμό της επιλογής του.
Η TÜV AUSTRIA HELLAS είναι Διαπιστευμένος Οργανισμός για τις παραπάνω υπηρεσίες από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) καθώς και Κοινοποιημένος Οργανισμός στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με αριθμό αναγνώρισης 0906.
Στο αντικείμενο έλεγχος / πιστοποίηση νέων ανελκυστήρων ηγείται στην Ελληνική αγορά σε τεχνογνωσία – κατάρτιση – εμπειρία επιθεωρητών, σε ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών, σε συνέπεια, σε εγκυρότητα, σε ταχύτητα ανταπόκρισης και παρέχει πλήρη κάλυψη της Ελληνικής Επικράτειας.

 

Επικοινωνήστε μαζί μας, τηλεφωνικά στο 2105225888 ή στο e-mail: lifts@tuv.at και οι εξειδικευμένοι συνεργάτες μας θα είναι στη διάθεσή σας για περαιτέρω ενημέρωση και εξυπηρέτηση των αναγκών σας.

    Παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να κατεβάσετε το Gamification Primer μας

      Please fill the form bellow to download our Gamification Primer