• Ελληνικα
    • Αγγλικα

Πιστοποίηση CE Νέων Ανελκυστήρων

Η TÜV AUSTRIA HELLAS παρέχει τις εξής υπηρεσίες ελέγχου / πιστοποίησης σε εγκαταστάσεις νέων ανελκυστήρων:
1. Εξακρίβωση ανά μονάδα (παράρτημα VIII της Οδηγίας 2014/33/EE), όπου συμπεριλαμβάνεται και ο έλεγχος σχεδιασμού του ανελκυστήρα.
2. Τελικός έλεγχος (παράρτημα V της Οδηγίας 2014/33/EE), εφαρμόζεται σε νέους ανελκυστήρες που έχουν παραχθεί ακολουθώντας μοντέλα ανελκυστήρων που έχουν υποστεί τη διαδικασία Εξέτασης Τύπου ΕE.
Η Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 39507/167/Φ.9.2 (ΦΕΚ 1407/Β/13 Απριλίου 2016), με την οποία προσαρμόστηκε η Ελληνική Νομοθεσία στην Ευρωπαϊκή Οδηγία 2014/33/EE, προβλέπει ότι στους νέους ανελκυστήρες, πριν αυτοί δοθούν σε χρήση, είναι υποχρεωτικό να εφαρμοστεί μια εκ των περιγραφόμενων διαδικασιών ελέγχου / πιστοποίησης.
Το τεχνικό γραφείο/εταιρεία εγκατάστασης του ανελκυστήρα φέρει την ευθύνη της ανάθεσης της διαδικασίας ελέγχου / πιστοποίησης σε Διαπιστευμένο / Κοινοποιημένο Οργανισμό της επιλογής του.
Η TÜV AUSTRIA HELLAS είναι Διαπιστευμένος Οργανισμός για τις παραπάνω υπηρεσίες από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) καθώς και Κοινοποιημένος Οργανισμός στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με αριθμό αναγνώρισης 0906.
Στο αντικείμενο έλεγχος / πιστοποίηση νέων ανελκυστήρων ηγείται στην Ελληνική αγορά σε τεχνογνωσία – κατάρτιση – εμπειρία επιθεωρητών, σε ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών, σε συνέπεια, σε εγκυρότητα, σε ταχύτητα ανταπόκρισης και παρέχει πλήρη κάλυψη της Ελληνικής Επικράτειας.

 

Επικοινωνήστε μαζί μας, τηλεφωνικά στο 2105225888 ή στο e-mail: lifts@tuv.at και οι εξειδικευμένοι συνεργάτες μας θα είναι στη διάθεσή σας για περαιτέρω ενημέρωση και εξυπηρέτηση των αναγκών σας.