Covid Shield

Το Ιδιωτικό Σχήμα Πιστοποίησης «CoVid Shield» αναπτύχθηκε από την TÜV AUSTRIA Hellas με το βλέμμα στην Υγεία, την Ασφάλεια και την Επιχειρηματική Συνέχεια. Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο Σχήμα Πιστοποίησης με στόχο την αύξηση της εμπιστοσύνης των πολιτών και των καταναλωτών στις επιχειρήσεις, οι οποίες εφαρμόζουν και πιστοποιούνται με το Σχήμα Πιστοποίησης TÜV AUSTRIA CoVid Shield.

Σύντομη περιγραφή

Το Σχήμα καθορίζει θεμελιώδεις απαιτήσεις και διαδικασίες τις οποίες ένας Οργανισμός πρέπει να εφαρμόζει προκειμένου να λάβει την πιστοποίηση «CoVid Shield», και οι οποίες επαληθεύουν ότι ένας κατάλληλος μηχανισμός, επαρκείς πόροι καθώς και κατάλληλη χωροδιάταξη υποδομών είναι πάντα εναρμονισμένα με τρέχοντα επιδημιολογικά δεδομένα και οδηγίες, για την πρόνοια της πρόληψης της εισροής ή της εξάπλωσης της νόσου του κορωναϊού, στις εγκαταστάσεις του Οργανισμού.

Αναλυτική περιγραφή

Το Ιδιωτικό Σχήμα Πιστοποίησης «CoVid Shield»  απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις που λόγω των δραστηριοτήτων τους ευνοούν τη συναναστροφή, φιλοξενία και εν γένει διαθέτουν χώρους συνάθροισης κοινού και επιβεβαιώνει, ότι:

 • Λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα, εφαρμόζουν τις κατάλληλες διαδικασίες και τις ενδεδειγμένες από τις αρμόδιες αρχές και την επιστημονική κοινότητα πρακτικές για την αποφυγή της μετάδοσης του ιού.
 • Παρέχουν τα μέσα και τις υποδομές που απαιτούνται για την εφαρμογή των διαδικασιών και πρακτικών.
 • Διαθέτουν κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό και συνεχώς επικαιροποιούν με προγράμματα εκπαίδευσης το προσωπικό τους για την τήρηση των διαδικασιών και των νέων οδηγιών ως αυτές ενημερώνονται από τους Εθνικούς Οργανισμούς Υγείας και άλλους θεσμούς (π.χ. ΠΟΥ).
 • Ενημερώνουν και καθοδηγούν κατάλληλα όλους όσους εισέρχονται ή φιλοξενούνται στους χώρους της επιχείρησης, για την αποφυγή της μετάδοσης του ιού.

Συνδέει άρρηκτα την υπευθυνότητα, την κοινωνική συνείδηση ​​και ευαισθησία, καθώς και την επιχειρηματική ηθική που διέπει έναν Οργανισμό με προληπτικές ενέργειες και στόχους για:

 • Τη μείωση του κινδύνου ή ελαχιστοποίηση της πιθανότητας διασποράς του κορωναϊού
 • Την υποστήριξη υψηλού επιπέδου πρόληψης κατά της πιθανής έκθεσης (ακούσια ή εκούσια) στον κορωναϊό
 • Τη διαχείριση πιθανών περιστατικών κορωναϊού με οργανωμένο, άμεσο και θωρακισμένο τρόπο, με βάση τις προτεινόμενες δημοσιευμένες κατευθυντήριες γραμμές και οδηγίες των αρμόδιων εθνικών (πχ. υπουργείων Υγείας) και διεθνών αρχών (π.χ. ΠΟΥ) και των συνυπεύθυνων φορέων σε σχέση με άτομα με τα οποία έρχονται σε άμεση ή έμμεση επαφή, όπως εργαζόμενοι, συνεργάτες - προμηθευτές, πελάτες, επισκέπτες και άλλοι ενδιαφερόμενοι, σε όλες τις φάσεις των καθημερινών συναλλαγών και λειτουργιών τους, κατά τη διαδικασία παροχής των προϊόντων ή / και των υπηρεσιών τους.

Το Σχήμα Πιστοποίησης προβλέπει τρία διαφορετικά επίπεδα πιστοποίησης «CoVid Shield» (Basic, Higher ή Excellent) βάσει του συνδυασμού του επιλεγμένου αριθμού των ενδιάμεσων ελέγχων επιτήρησης και του χρονικού διατήματος πρότερης της υλοποίησής τους ειδοποίησης.

Ποια είναι η διαδικασία της πιστοποίησης;

Για την πιστοποίηση κάθε Οργανισμού με το Σχήμα Πιστοποίησης «CoVid Shield» πρέπει να ακολουθηθούν τα παρακάτω βήματα:

 • Υποβολή της Αίτησης Πιστοποίησης «CoVid Shield» στην TÜV AUSTRIA
 • Αποδοχή των οικονομικών όρων και προϋποθέσεων συνεργασίας (σύμβαση και Κανονισμός Πιστοποίησης)
 • Προετοιμασία του Οργανισμού αναφορικά με την ανάπτυξη και εφαρμογή ενός μηχανισμού συστημικής προσέγγισης για την ικανοποίηση των απαιτήσεων του Σχήματος
 • Προγραμματισμός και διενέργεια επιθεώρησης
 • Πιστοποίηση του Οργανισμού μετά την επιτυχή ολοκλήρωση επιθεώρησης με τρεις διαβαθμίσεις Πιστοποίησης ανάλογα με τα χρονικά διαστήματα και την μεθοδολογία που υλοποιούνται οι επιθεωρήσεις επιτήρησης
 • Με την ολοκλήρωση της πιστοποίησης, συνέχιση της παρακολούθησης συμμόρφωσης του Οργανισμού ανάλογα με τη διαβάθμιση της Πιστοποίησης

Σε ποιους φορείς και επιχειρήσεις απευθύνεται;

Το Ιδιωτικό Σχήμα Πιστοποίησης «CoVid Shield» απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις που λόγω των δραστηριοτήτων τους ευνοούν τη συναναστροφή, φιλοξενία και εν γένει διαθέτουν χώρους συνάθροισης κοινού. Ενδεικτικά, σε επιχειρήσεις φιλοξενίας (ξενοδοχεία, καταλύματα), εστίασης, μονάδες παρασκευής, μεταποίησης ή/και διάθεσης τροφίμων, μεταφορικές εταιρείες και εφοδιαστική αλυσίδα (supply chain), λιανικού εμπορίου (supermarkets, εμπορικά καταστήματα, εμπορικά κέντρα), άθλησης και γυμναστικής, δημόσιες υπηρεσίες, εκπαιδευτικά κέντρα, σχολεία, εταιρείες διαχείρισης εγκαταστάσεων (facility management) κ.ο.κ.

Ποια είναι τα οφέλη από τη λήψη της πιστοποίησης;

Η επιλογή Ιδιωτικό Σχήμα Πιστοποίησης «CoVid Shield» και της  TÜV AUSTRIA HELLAS, από έναν Οργανισμό:

 • προσδίδει προστιθέμενη αξία σε κάθε Οργανισμό μέσα από την αξιοπιστία και τη δύναμη που αντανακλά το όνομα και σήμα μας (brandname) και αναδεικνύει τη δέσμευσής του να παρέχει προϊόντα και υπηρεσίες που προστατεύονται από την έκθεσή τους σε απειλές από τον κορωναϊό,
 • Ενισχύει τη στρατηγική του Οργανισμού για την ανάπτυξη μιας σειράς δράσεων για την ευαισθητοποίηση και τη διαφύλαξη ενός προστατευμένου και άγρυπνου μικροπεριβάλλοντος από τον κορωναϊό,
 • Συμβάλλει ενεργά στην αύξηση της εμπιστοσύνης στον καταναλωτή, επισκέπτη και όλα τα εμπλεκόμενα και ενδιαφερόμενα μέρη

Σε ποιον μπορώ να απευθυνθώ για την πιστοποίηση;

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα
Αθήνα: Νόνικα Μπάκα Τηλ.: 210 5220920 (εσωτ. 2006) | Κιν: 694 9113999

              Μαρία Βλαβιανού Τηλ.: 210 5220920 (εσωτ. 2070)

Θεσσαλονίκη: Ελένη Καμπρούδη:  Τηλ.: 2310 941100 | Κιν: 6949 440597

Ηράκλειο Κρήτης: Φανούριος Ξημεράκης Τηλ.: 2810 244150 | Κιν.: 6942 556426

Μυτιλήνη : Δημήτρης Γραμματής: Τηλ.: 22510 40504-5 | Κιν.: 6958 459879

ή στείλτε email στο covid-shield@tuv.at.

Γιατί η προστασία της Υγείας και της Επιχειρηματικής Συνέχειας είναι Πολιτισμός!

Αίτηση πιστοποίησης

COVID SHIELD CERTIFICATION SCHEME

  Παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να κατεβάσετε το Gamification Primer μας

   Please fill the form bellow to download our Gamification Primer